Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin tercih şartları ve tarihleri belli oldu

FETÖ darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversiteler ve öğrencilerin durumuyla ilgili tercih tarihleri ve şartları belli oldu. 

Tülay ŞUBATLI
Tülay ŞUBATLI
18 Ağustos 2016 Perşembe 17:44
Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin  tercih şartları ve tarihleri belli oldu

 

banner274
Yüksek Öğretim Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre kapatılan üniversitelerin öğrencileri tercihlerini  23 Ağustos 2016 Salı gününden, 26 Ağustos 2016 Cuma günü saat 23.59’a kadar yapabilecek. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden 31 Ağustos 2016 tarihine kadar kontenjan sınırlaması olmadan kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alabilmelerine ve kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerden tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın 100 üzerinden 50 veya 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip öğrencilerin yatay geçişlerinin kabul edilecek.
 
Yüksek Öğretim Kurulu YÖK tarafından yapılan açıklamaya  667 sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı öğrencilerin diğer üniversitelere yerleştirilmesi ve işlemlerin yürütülmesiyle ilgili olarak,  önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin işlemleri ile ilgili usul ve esaslar şöyle sıralandı;
 
1. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarından mezun
olanlar ile halen kayıtlı öğrencilere ilişkin belge ve kayıtların Ek-1 listede karşılarında
gösterilen koordinatör üniversiteye aktarılmasına,
2. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin
(özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıranlar dahil); kapatılan yükseköğretim kurumuna kayıt
yaptırdıkları yıldaki ÖSYS/DGS puanları ile kayıt yaptırmış oldukları yılda diğer
yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas alınmak
suretiyle, yapacakları tercihler dikkate alınarak ÖSYM tarafından merkezi olarak
yerleştirilmelerine,
3. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin
ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilme işlemleri aşamasında öğrencilikle ilgili
işlemlerinin kesintiye uğramaması için Yükseköğretim Kurulu tarafından YÖKSİS Veri
Tabanında Ek-1 deki koordinatör üniversitelerine aktarılmalarına, ÖSYM tarafından
yerleştirme işlemlerinin tamamlamasını müteakiben de yerleştikleri yükseköğretim
kurumuna aktarılmalarına,
4. Öğrencilerin tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki (bazı
programlar için eşdeğer isimlerdeki) programları tercih edebilmelerine, öğretim dili
yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli (bazı programlar için eşdeğer
isimlerdeki) öğretim dili Türkçe programları da tercih edebilmelerine, öğretim dili
Türkçe olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan
programları da tercih edebilmelerine (kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan
öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri
yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik
şartını sağlamaları gerektiğine, yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adayların
hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilmelerine),
5. Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı
oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak (çift) diploma programı
olmayan programları tercih edebilmelerine,
 
6. Tercihlere yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanının dikkate
alınmasına; tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından
düşük veya puanına eşit olması durumunda yerleştirme yapılmasına; öğrencinin tercih
ettiği programlardan birine yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından
düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban
puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirilmesine; öğrencinin puanının
ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ise ilgili yıldaki
en düşük taban puanlı programa yerleştirilmesine,
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilerin yerleştirme
işlemlerinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki varsa ilgili
ÖSYS puanı, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS puanı
olmayan öğrencilerin ise programın puan türünde puanı 180 olarak kabul edilmesine,
7. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlarda kayıtlı öğrencilerin, kayıt
oldukları yıl ve ÖSYS puanları dikkate alınarak, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, kayıtlı
oldukları program adı ile aynı adı taşıyan programlara ÖSYM tarafından
yerleştirilmesine,
8. Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna ödemekte olduğu ücreti, 667 sayılı
KHK uyarınca eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumuna ödemelerine,
9. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin şartları sağlamaları
halinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile EK
Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapabilmelerine,
10. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için
gerekli olan öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilmesine ancak, bu öğrencilerin
kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip yerleştirilmediğine dair gerekli
kontrollerin başvuru yapılan yükseköğretim kurumu tarafından YÖKSİS üzerinden
yapılmasına,
11. Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler
ile yatay geçiş için başvuru yapabilmelerine,
12. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yaz öğretimine ilişkin
işlemlerinin koordinatör üniversite tarafından düzenlenmesine, koordinatör üniversite
tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine bütünleme sınavı
yapılabilmesine,
13. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin belge düzenlenmesi, staj vb.
işlemlerinin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından yürütülmesine,
 
14. Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin
koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilmesine, bu süreçte
- Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde
öğrencilere bu diplomaların verilmesine,
- Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda
diplomanın, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından
düzenlenmesine, ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
uyarınca söz konusu yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği ibaresinin yer almasına,
15. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ÖSYM tarafından kayıt
olduğu yıldaki puanları dikkate alınarak merkezi olarak yerleştirilmesinden sonra,
istemeleri halinde yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmesine ve
bu derslerin yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda saydırılmasına,
16. İsteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının sadece kapatılan vakıf yükseköğretim
kurumlarının öğrencilerinden 31 Ağustos 2016 tarihine kadar kontenjan sınırlaması
olmadan kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alabilmelerine ve kapatılan vakıf
yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerden tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın
100 üzerinden 50 veya 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip öğrencilerin yatay
geçişlerinin kabul edilmesine,
17. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş için istenen bilgi
ve belgeleri temin edememeleri durumunda öğrencinin beyanı dikkate alınarak
başvurularının alınarak değerlendirilmesine ve değerlendirme sonucunda kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılmasına, beyanı dikkate alınarak kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin bilgi ve belgelerinin daha sonra koordinatör üniversitesinden temin
ederek kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna ibraz etmesi, beyan ettiği
bilgilerin doğru olmadığı anlaşılanların kayıtlarının iptal edilerek bu öğrencilerin
yükseköğretime kayıt oldukları yıldaki puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu
tarafından yerleştirilmesine,
18. 2016-2017 güz dönemi için yatay geçiş yapan öğrencilerin de ÖSYM tarafından yapılan
yerleştirmeye başvuru yapabilmeleri, bu durumdaki adaylar yatay geçiş yaptıkları ya da
ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programın birini tercih ederek kayıt
yaptırabilmelerine,
 
19. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında mezun duruma gelmiş olanların ÖSYM
tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmamasına bu öğrencilerin
diplomaları koordinatör üniversitesi tarafından düzenleneceğinden, mezun duruma
gelmiş adaylar tercih yaparak yerleştirilmiş olsa bile bu durumları tespit edilenlerin
yerleştirilmesinin iptal edilerek diploma düzenlenme ve diğer işlemleri koordinatör
üniversitesi tarafından yürütülmesine,
20. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerine tercih yapmayan adaylar haklarından
vaz geçmiş kabul edilmesine ve tekrar yerleştirme yapılmamasına,
21. ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihlerinin 23 Ağustos 2016 Salı gününden,
26 Ağustos 2016 Cuma günü saat 23.59’a kadar alınmasına ( https://ais.osym.gov.tr),
22. Bu Usul ve Esasların uygulanması sürecinde gerektiğinde değişiklik yapılabilmesi
hususunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine
karar verilmiştir.
 Aşağıda yer alan programlar karşılarında gösterilen programlarla (karşılıklı olarak)
tercih yapabilecektir.
Animasyon Çizgi Film (Animasyon)
İktisat Ekonomi
Sağlık Memurluğu Hemşirelik
Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İç Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema ve Televizyon
Müzik Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli
Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, TeoriKompozisyon)

Son Güncelleme: 18.08.2016 18:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.