Yanındayız Derneği Bşk. Nur Ger, "İlçelerin, şirketlerin cinsiyet eşitliği karnesini çıkaracağız"

Yanındayız Derneği Başkanı Nur Ger, İşte Kadınlar'a yaptığı açıklamada 40 erkek kurucu üye ile çıktıkları yolda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir çok projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek, "İki farklı endeks çalışması yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. Türkiye’nin ilçe düzeyinde toplumsal cinsiyet karnesini çıkararak durumu ortaya koymak istiyoruz. İkinci endeks çalışmamız da şirketleri kapsayacak düzeyde olacak."dedi.

Tülay ŞUBATLI
Tülay ŞUBATLI
29 Aralık 2018 Cumartesi 14:04
Yanındayız Derneği Bşk. Nur Ger, "İlçelerin, şirketlerin cinsiyet eşitliği karnesini çıkaracağız"

 

Kurucu liderliğini iş insanı Nur Ger’in yaptığı YANINDAYIZ Derneği, Türkiye'de cinsiyet eşitliğinin sağlanması için ilk kez erkeklerin sorumluluk üstlendiği bir dernek. Üyeleri arasında Agah Uğur, Ahmet Cemal Dördüncü, Ahmet Ümit, Görenç Gürkaynak, Ata Selçuk, Bekir Ağırdır, Görgün Taner, Bülent Gürcan, Cüneyt Yavuz, Tamer Saka, Mert Fırat, Yekta Kopan ve Murat Yetkin gibi pek çok ünlü erkek iş insanı, sanatçı, gazeteci, hukukçu ve ekonomistin bulunduğu YANINDAYIZ Derneği, evrensel insan hakları anlayışıyla Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için zihniyet ve davranış değişikliğini yaratmayı hedefliyor.

Çiçeği burnunda dernek alana hızlı bir giriş yaptı. Derneğin tanıtımı için Yanındayız Derneği kurucu üyesi erkekler bir çok etkinliğe katılıyor, toplumsal cinsiyet eşitilğinin sağlanması için kadınların yanında olduklarını söylüyor. Bir taraftan ise arka planda hummalı bir çalışma yürüyor. Eşitliğin sağlanması için kurum ve kuruluşların da dahil olduğu bir çok proje hayata geçirilme üzere hazırlanıyor.

İşte Kadınlar olarak YANINDAYIZ Derneği Kurucu Lideri iş insanı Nur Ger ile buluştuk. Kendi şirketi SUTEKS'te cinsiyet eşitliğini sağlayan uygulamalarıyla dikkat çeken Nur Ger, Türkiye'de kadın hakları konusunda iş dünyasında önde gelen aktivistlerden. Öyle ki; TESEV, KA-DER ve KAGİDER'in kurucu üyeleri arasında yer aldı ve geçmiş dönemde TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nun başkanlığını yürüttü. 2016-2018 yılları arasında BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) (http://www.weprinciples.org ) İş Dünyası Sözcüsü görevini üstlenen Nur Ger,  bu kez toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için erkekler de sorumluluk almalı diyerek 40 erkekle birlikte yola çıktı.  

Kolları sıavıp bir çok projeyi hayata geçirmeyi hedefleyen YANINDAYIZ Derneği Başkanı Nur Ger, İşte Kadınlar'dan Tülay Şubatlı'ya derneğin kuruluş öyküsünü, hedeflerini ve projelerini anlattı.  

ERKEKLERİ DAHİL ETMEZSEK EŞİTLİK MÜMKÜN OLMAYACAK

Yanındayız Derneği fikri nasıl ortaya çıktı? Amacınız nedir?

Bilindiği gibi, kadınlar yaklaşık olarak yüzelli yıldan beri eşitlik için mücadele ediyorlar. Ben de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği savunusunu ilke edinmiş; bu konudaki derneklere ve insiyatiflere destek vermiş, çoğunun kurucuları arasında olmuş, bu alandaki uluslararası insiytiflerin Türkiye’de temsilciliğini yapmış bir iş insanıyım. Sekiz yıl önce TÜSİAD’da “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu” başkanı olduğumda, bu meseleye erkekleri angaje etmemiz gerektiğini hissettim, çünkü kadınları kadınlarla konuşmanın pratikte hiçbir faydası yoktu. “Tek kanatla geleceğe uçamayız” adlı bir film yaptık, halen bu film TÜSİAD’ın web sitesinde izlenebiliyor. Özetle, mücadelemize erkeği dahil etmezsek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin mümkün olmadığını fark ettiğim için bu girişimi başlattım, kurucu liderliğini yaptım.

YANINDAYIZ, toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu yapmak üzere yola çıkan ve çoğunluğu erkeklerden oluşan dünyadaki sayılı, Türkiye’deki ilk sivil toplum kuruluşu. Hedef kitlesi erkekler. Derneğin temel amacı, özellikle erkeklerde zihniyet ve davranış değişimini yaratmak. Dernek üyeleri olarak; istisnasız bütün kadın ve erkeklerin, eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir ülkede ve toplumda YANYANA yaşamak ve bunu başarmak içi mücadele etmek istiyoruz.

YANINDAYIZ Derneği, erkekleri hedef alarak, erkeklerle birlikte; başta kadına yönelik şiddetin sonlanması olmak üzere, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, ev emeğinde ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında tam eşitliğin sağlanması için farkındalığı artırmaya yönelik çalışacak.

FİKRİMİ 10 ERKEKLE PAYLAŞTIM KISA SÜREDE SAYI ARTTI

Biraz derneğin kuruluş öyküsünü anlatır mısınız? Ne zaman yola çıktınız, kuruluş aşamasında yönetimindeki erkek figürlerin erkeklere yönelik bir dernek fikrine ilk yaklaşımları ne oldu, onları ikna etmekte zorlandınız mı? Kurucuların cinsiyet eşitilği farkındalık düzeyi ne durumda?

Bu fikri hayata geçirebilir miyim diye düşünüp kendimce on iki farklı tecrübesi olan erkeği davet ederek Mayıs 2017’de fikrimi kendileriyle paylaştım. Birkaç farklı film göstererek, konuyu erkeklerin sahiplenmesi gerektiğini söyledikten sonra bu yola çıkma konusunda fikirlerini sordum. Tamam diyerek işe başladık. Yaptığımız 2. ve 3. toplantıdan sonra yirmi kişiye ulaştık. Her ay toplanmaya başladık ve 5. ay sonunda hedefimize ulaşabilmek için dernek kurma kararı aldığımızda otuz dört kişi olmuştuk. Mayıs 2018 yılında kırk bir kişi “YANINDAYIZ” Derneğini Türkiye’deki kadın sorununa bir ilk olarak erkekleri angaje etmek üzere kurduk.

EŞİTSİZLİĞİN TEMELİNDE ERKEK EGEMEN TOPLUM YAPISI VAR

Neden derneğin başkanı da bir erkek olmadı?

Derneğimiz 1 kadın ve 40 erkek kurucu üyeyle kuruldu. Üyelerimiz arasında kadınlar da var ve üye sayımız hızla artıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tarihi bir sorun olduğuna ve temelinde erkek egemen toplum yapısı ve onun üzerine inşa edilmiş devlet yapısı olduğuna inanıyoruz. Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık gibi birçok alanda karşımıza çıkıyor. Ailede, ekonomide ve toplumda karar vericilerin yasa koyucuların ağırlıklı erkekler olmasından dolayı değişimin erkeklerden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Tam eşitliğe ancak, meseleyi yaratan erkekleri de dahil ederek ulaşabiliriz.

Bu eşitliği sağlamak sadece kadınların meselesi değildir. Toplumun diğer yarısını oluşturan erkeklerin de meselesi olmalı ve erkekler de kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele etmeli. Biz buna inanıyor ve bu yönde çalışıyoruz.

Danışma kurulunun tamamının kadınlardan oluşması da dikkat çekici. Neden sadece kadınlar yer alıyor?

Ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan ve erkeklerin üye olmasını teşvik ettiğimiz derneğimizin kadınlardan oluşan bir Danışma Kurulu bulunuyor. İlk günden itibaren toplumsal cinsiyet eşitliğinde öncü kadınlardan oluşan bir Danışma Kurulu oluşturduk ve projelerimizi şekillendirirken onların deneyimlerinden yararlanıyoruz. YANINDAYIZ kimliğini, amacını ve hedeflerini Danışma Kurulu üyelerimizle birlikte belirledik.

EŞİTLİĞİ SAĞLAYAN ÜLKELERİN REFAH DÜZEYİ YÜKSEK

Türkiye'de ve dünyada erkeklerin kafasındaki kadının algısı nedir, malum kalıplar nedeniyle kadınlar hakkında ne düşünüyorlar? Örneğin 'kadın çiçektir' diyen erkek aslında ne düşünüyor?

Türkiye’de kadına atfedilen roller var. Ailede, ekonomide ve toplumda karar vericilerin yasa koyucuların ağırlıklı erkekler olmasından dolayı değişimin erkeklerden başlaması şart diye düşünüyoruz.

Dünya açısından değerlendirecek olursak, insan hakları ve toplumda yaşayan bireylerin demokrasi çıtası, kültürü ile bakmak gerekiyor. Gelişmişlik için sadece milli gelirin artması yetmiyor. Ülkelerin durdukları yerleri anlamak için belirli verilere bakılıyor. Bu verilerle birlikte hemen toplumsal cinsiyet eşitliğinde nerede durduğu sorgulanıyor. Örneğin; kadınların çalışma hayatındaki yeri önemli. Zengin fakat gelişmemiş pek çok ülke görüyorsunuz. Bugün, Türkiye’de kadınların istihdama katılımı % 30, dünyada bu oran ortalaması %50. Gelişmiş ülkelerde bu oran ise %70. Dünyada belirli ülkelerde fırsat eşitlik sağlanmış, ama yine da kat edilecek çok şey var. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmış ülkeler; refah düzeyi yüksek, gelişmiş ve her açıdan dünyada örnek olan ülkeler. Bu nedenle bizim de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamamız gerekiyor. 

Türkiye’de kadınların aile sorumluluklarının adaletsiz paylaşımı, çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin kadının görevi olarak görülmesine ek olarak işe alım, ücretlendirme ve işe yerleştirmede yaşanan ayrımcılık, esnek olmayan çalışma koşulları, kadınların istihdama katılımlarını zorlaştırıyor. Kadınlar, düşük statülü işlerde düşük ücretle ve sosyal güvencesiz çalıştırılmak isteniyor. Ücret eşitsizlikleri ve kayıt dışı istihdamın yaygınlığı, kadınların iş hayatına katılmalarında caydırıcı olabiliyor.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ HAZIRLIYORUZ

Siz bu kalıpları yıkmak için dernek olarak nasıl bir strateji belirlediniz, neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız? Hedefiniz ne?

Bugüne kadar kadınların üstlendiği misyonu, erkeklerin de üstelenmesi için çalışıyoruz. Kolektif bir çalışmayla hazırladığımız bildirgemiz çerçevesinde kadına yönelik şiddet konusu başta olmak üzere, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta eşit haklara sahip olabilmeleri için projeler üretiyor, etkinliklerimizi şekillendiriyor, farklı paydaşlarla iş birlikleri yapmak üzere görüşüyoruz.

Dernek hedeflerimiz doğrultusunda aktif savunuculuk yapacağımız ve proje geliştireceğimiz alanlar; kadına ve çocuğuna yönelik şiddetin sonlandırılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkındalığının artırılması, kadınların karar alma süreçlerine katılımının artırılması, eğitimde cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması, ev emeğinde ortaklığın sağlanması ve iş hayatına daha çok kadının katılımının sağlanması olacaktır.

İşbirliklerine, birlikte çalışmanın gücüne çok inanıyoruz. Bu sebeple, Türkiye’de gerek ulusal gerekse uluslararası kurum, kuruluş ve topluluklarla karşılıklı saygı, güven ve dayanışma temelinde sürdürülebilir ilişkiler kurmak istiyoruz. Yasalar ve devlet politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda geliştirilmesi için kampanyalar hazırlayarak daha geniş kitlelere ulaşacağız.

İki farklı endeks çalışması yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. Türkiye’nin ilçe düzeyinde toplumsal cinsiyet karnesini çıkararak durumu ortaya koymak istiyoruz. İkinci endeks çalışmamız da şirketleri kapsayacak düzeyde olacak.

EŞİTLİKTE NEREDEYİZ RAPORU HAZIRLIYORUZ

Kanun yapıcılar, yerel yöneticilere sunduğunuz, sunacağınız öneri ve projeleriniz var mı? Örneğin nikahtan önce çiftlerin cinsiyet eşitliği eğitimi alması şartı getirmesi için belediyelere öneri götürür müsünüz? Veya okullara cinsiyete eşitliği dersi konulması için hükümetle görüşmeleriniz olur mu?

Gerek Türkiye’de gerek uluslararası kurum, kuruluş ve topluluklarla yasalar çerçevesinde, karşılıklı saygı, güven ve dayanışma temelinde iş birlikleri yapacağız. Yasalar ve devlet politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda geliştirilmesi için kampanya ve girişimlerde bulunacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yayılarak, benimsenmesini sağlamak için savunu çalışmaları yapacağız. İlk yılımızda derneğimizi daha fazla insana duyurmak için çalışıyoruz. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinde nerede olduğumuzu anlamak için rapor çıkarmak üzere görüşmeler yapıyoruz. Raporun çıkmasıyla savunu çalışmalarımızı sağlam bir temele oturtarak hızlandıracağız.

EŞİTLİK SADECE KADINLARIN DEĞİL TOPLUMUN MESELESİ

Erkekler neden sizin derneğinize katılmalı, onlara bir çağrıda bulunur musunuz?

Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi sadece kadınların meselesi değil. Toplumun her kesiminden insanı ilgilendiren bir konu. Ailede, ekonomide ve toplumda karar vericilerin yasa koyucuların ağırlıklı erkekler olmasından dolayı değişimin erkeklerden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Tam eşitliğe inanan, hayatın her alanında erkeklere tanınan fırsatların tamamının kadınlara da tanınmasını isteyen erkekleri derneğimize bekliyoruz.

YANINDAYIZ Derneği, İlçelerin Cinsiyet Eşitsizliğinin Röntgenini Çekti

YANINDAYIZ Derneği'nin Kanada Büyükelçiliği ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırladığı 'Türkiye’nin ilk İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeks’i çarpıcı sonuçlar içeriyor. “Politik katılım ve karar alma”, “Eğitim”, “Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim” ile”Sağlık ve spor” olmak üzere dört ana kategoride, 27 alt göstergeye göre hazırlanan endeksin zirvesinde İzmir’in Karşıyaka ilçesi yer aldı. Endekste en düşük puan ise Şanlıurfa Akçakale’de kaydedildi.

HABERİ OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN 

banner274

NUR GER İLE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Türkiye’de bir ilk: Erkekler toplumsal cinsiyet eşitliği için 'Yanındayız' derneğini kurdu

Başkanlığını toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu Nur Ger’in yaptığı YANINDAYIZ Derneği’nin kurucu üyeleri arasında pek çok ünlü erkek iş insanı, sanatçı, gazeteci, hukukçu ve ekonomist bulunuyor. YANINDAYIZ Derneği, evrensel insan hakları anlayışıyla Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için zihniyet ve davranış değişikliğini yaratmayı hedefliyor.

HABERİ OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

YANINDAYIZ Derneği; KadınErkekEşittirNokta!

Türkiye'de sanat ve iş dünyasından 40 erkeğin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek için kurduğu ‘YANINDAYIZ Derneği'nin, 24 Ekim 2019 tarihinde düzenleyeceği “KadınErkekEşittirNokta” konferansında, cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekilecek. HABERİ OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Son Güncelleme: 03.03.2021 16:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Önder padır 2019-08-28 18:21:24

Derneğe nasıl katılabilir yada üye olabilirim

0546 681 43 81

Avatar
Önder padır 2019-08-28 18:24:04

Derneğe nasıl katılabilir yada üye olabilirim

0546 681 43 81