TÜSİAD ve TÜRKONFED, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır Diyor

İş dünyasının önde gelen iki kuruluşu TÜSİAD ve TÜRKONFED, yaptıkları açıklamalarla İstanbul Sözleşmesi'nin yaşamsal olduğunu belirterek İstanbul Sözleşmesi Yaşatır dediler.

Tülay ŞUBATLI
Tülay ŞUBATLI
27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:57
TÜSİAD ve TÜRKONFED, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır Diyor

TÜSİAD'tan yapılan açıklamada, "Vicdanı olan herkesi sarsan her bir kadın cinayeti ve kadına yönelik erkek şiddeti, İstanbul Sözleşmesi’nin ne kadar yaşamsal olduğunu gösteriyor." denilerek şu ifadelere yer verildi;

"Kadına yönelik şiddet hem dünyada hem de ülkemizde kanayan bir yara ve bir insanlık suçudur. Kadınların çeşitli bahanelerle şiddete maruz kalması ve yaşam haklarının elinden alınması maalesef her gün sarsıcı örnekleriyle karşımızdadır. Kadınların ve çocukların hayatını karartan cinayet, tecavüz, taciz vakaları, zorla ve erken evlilikler kadını kadın olduğu için ayrımcılığa maruz bırakan zihniyet yapısının yansımalarıdır. Uluslararası sözleşmeler ve yasalarımız şiddeti besleyen zihniyet yapısı ve şiddet eylemleri ile mücadelenin en etkili araçlarıdır.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için vardır. İstanbul Sözleşmesi, kim olursa olsun şiddet mağdurunu korumak için vardır. “Ama”sız,“fakat”sız şiddete karşı durmak için vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2012 yılında tüm siyasi partilerimizin ittifakıyla İstanbul Sözleşmesi’ni onaylaması dünyaya örnek ve öncü bir adım olmuştur. Bugün, 34 ülke bu sözleşmeyi uygulamaktadır.

İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamış olmak, kadına şiddet eyleminin hiçbir mazereti olamaz demektir. Sözleşmenin tartışmaya açılması ise şiddeti mazur göstermek anlamına gelir, şiddet uygulayanları cesaretlendirir.

Nitekim, vicdanı olan herkesi sarsan her bir kadın cinayeti ve kadına yönelik erkek şiddeti, İstanbul Sözleşmesi’nin ne kadar yaşamsal olduğunu gösteriyor. Sözleşme hakkında dezenformasyon bir yana bırakılmalı, şiddet riskine maruz kalanların ve şiddet mağdurlarının korunmasına odaklanılmalıdır. Hangi görüşe bağlı olursa olsun, tüm siyasi partilerin ve toplum kesimlerinin şiddete karşı birleşmesi hem insani bir sorumluluktur, hem de devletin kadın vatandaşlarına karşı yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunludur.

Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenme anlamında önemli kazanımlar elde edildiğini unutmamak gerekir. İstanbul Sözleşmesinin ve 6284 sayılı Kanununun uygulamasının etkinleştirilmesi için çaba sarf eden bakanlıklarımız, sivil toplum örgütlerimiz, özel sektör kuruluşlarımız bu düzenlemelerden güç almaktadır. Kadınlar bu düzenlemelere güvenmektedir. Her alanda kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu içselleştirmek aynı zamanda aileyi ve tüm medeni ilişkileri de güçlendirecek bir yaklaşım olacaktır.

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür.

Bu sözden caymayalım. Şiddet uygulayanları cesaretlendirmeyelim.

İstanbul Sözleşmesi yaşatır."

TÜRK

TÜRKOFED'den yapılan açıklamada ise "Kadının Yaşama ve Güvenlik Hakkını Koruyarak Toplumsal Refahı Sağlayabiliriz!" başlığı ile şu ifadelere yer verildi;

"Şiddeti insan hakkı ihlali olarak tanımlayan İstanbul Sözleşmesi’nin, kadının yaşama ve güvenlik hakkını koruyarak toplumsal refaha da katkı sağladığını vurgulayan TÜRKONFED, üyesi olan 42 kadın derneğinin de desteği ile Türkiye’nin kapsayıcı kadın gücü olarak “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” dedi.

Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu Sözleşme’nin, son dönemde tek taraflı feshedilmesi veya bazı maddelerine çekince konulması tartışmalarının endişe verici olduğunun belirtildiği açıklamada, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesinde toplumun her kesimine ve devlet kurumlarına önemli sorumluluklar düştüğü ifade edildi. TÜRKONFED tarafından yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Çatısı altındaki 42 kadın derneği ile Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) olarak; İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından tek taraflı feshi veya bazı maddelerine çekince konulması seçeneklerinin gündeme getirilmesini büyük bir endişeyle takip etmekteyiz.

Kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin üstesinden gelebilmek için toplumun her kesimini ve devlet kurumlarını göreve çağıran İstanbul Sözleşmesi, tüm şiddet mağdurlarının haklarını korumaya yönelik tedbirlerin hiçbir ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını teminat altına almakta, ‘insanın insan olma hakkı’nı savunmaktadır. Bu anlamda sözleşme, toplumsal refahın sağlanması ve ülke kalkınmasının sürdürülebilir kılınması için kritik öneme sahiptir.

Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı 2011 yılı ile 2019 yılları arasında, ülkemizde 2.807 kadın şiddet görerek hayatını kaybetmiştir. Bu acı ve vahim tablo, şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedefleyen, şiddetten doğan hak ihlalini kapsamlı bir şekilde ele alan bu uluslararası Sözleşme’nin feshedilmesi bir yana, tam olarak uygulanması yönünde kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini apaçık ortaya koymaktadır.

İstanbul Sözleşmesi’nin ilk maddesi, kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve bu kişilere yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlanmasını içermektedir. Şiddete karşı ortak akıl ile hareket ederek bütüncül politikaların oluşturulmasını hedefleyen Sözleşme, “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ile eşit derecede önemli ve vazgeçilmezdir.

Sözleşmenin bağlamından koparılmadan, kamuoyunda yanlış veya eksik algılanmasına mahal vermeden gerekliliğini anlatmak ve uygulanmasının takipçisi olmak hepimizin sorumluluğudur. Bu doğrultuda TÜRKONFED’in İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) üyeleri arasında yer alan 42 kadın derneği ile güç birliği içinde, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirme kararlılığındayız. Kadının yaşama ve güvenlik hakkını koruyarak toplumsal refaha da katkı sağlayacağına inandığımız İstanbul Sözleşmesi Yaşatır.”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu

TÜRKONFED İDK Üyesi Dernekler:

1. Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER)

2. Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD)

3. Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD)

4. Artvin Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD)

5. Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD)

6. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD)

7. Denizli Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği (DENSOR)

8. Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD)

9. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD)

10. Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD)

11. Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD)

12. Gaziantep Kadın Merkezi Derneği (KAMED)

13. Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD)

14. Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD)

15. Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD)

16. Hakkari Kadın Girişimciler Derneği (HAKGİDER)

17. Hatay Kadın Girişimciler Derneği (HATAY KAGİD)

18. Iğdır Kadın Derneği

19. İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD)

20. İş Kadınları Derneği (İŞKAD)

21. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD)

22. Kadın İstihdamını Artırma Derneği (KİADER)

23. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER)

24. Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER)

25. Kadın ve Gençleri Destekleme Derneği

26. Karabük Girişimci İş Kadınları Derneği (KAGİKAD)

27. Karadeniz Ereğli Girişimci Ve Yönetici İş Kadınları Derneği (KADGİAD)

28. Kilis Kadınları Kalkındırma ve Geliştirme Derneği (KİKAGDER)

29. Konya İşkadınları Derneği (KİKAD)

30. Kütahya Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneği (KÜGİKAD)

31. Kütahya İş Kadınları Derneği (KİKDER)

32. Malatya İş Kadınları Derneği (MAİKAD)

33. Mardin İş Kadınları Derneği (MİKAD)

34. Professional Women's Network İstanbul (PWN)

35. Safranbolu Girişimci İş Kadınları Derneği (SAGİAD)

banner274

36. Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD)

37. Seyhan Soroptimist Kulübü Derneği

38. Silivri Kadın Girişimciler Derneği (Silivri KAGİD)

39. Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği (ŞUGİŞKAD)

40. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi (TÜKD)

41. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

42. Van İş Kadınları Derneği (VİKAD)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.