Özlem Oda Tekir, "Erkekte hırs ve güç sayılan davranışın aynısını bir kadın yaptığında eleştiri oklarına maruz kalıyor"

io Çevre Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Özlem Oda Tekir, "Çeşitli kurumlarıyla ülkeler ve şirketler ayrımcılığın pek çok türüne karşı olduklarını beyan ediyorlar. Bunlar olumlu gelişmeler. Ama hala bir erkekte kabul ya da hayranlık gören hırs ve güçle ilişkilendirilen bir davranışın aynısını bir kadın gösterdiğinde eleştiri oklarına maruz kalabiliyor."

Tülay ŞUBATLI
Tülay ŞUBATLI
17 Şubat 2021 Çarşamba 13:49
Özlem Oda Tekir, "Erkekte hırs ve güç sayılan davranışın aynısını bir kadın yaptığında eleştiri oklarına maruz kalıyor"

Yağmurlar yağmadığında hepimizi bir telaş alıyor. Barajlardaki su seviyesi düştükçe acaba su kesintileri yaşar mıyız diye endişelenmemek mümkün değil. Bu sorunla yıllar geçtikçe daha fazla karşılaşır olduk. Bu nedenle acaba Türkiye'de su sorunu hangi boyutlarda?  Türkiye'de su bitiyor mu? Türkiye su kıtlığı mı yaşıyor? Peki ya Türkiye'nin çevre sorunlarında durum ne? diye merak ediyor olabilirsiniz?

İşte tüm bu soruların yanıtlarını başarılı iş kadınları röportaj serimizde görüştüğümüz, io Çevre Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Özlem Oda Tekir'in anlattıklarında bulabilirsiniz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra uzun yıllar otomotiv sektöründe uluslararası şirketlerde mühendis ve yönetici olarak çalışan Özlem Oda Tekir, Uzakdoğu ve Türkiye arasında projeler yürüten bir mühendislik danışmanlığı şirketi olan Global Research & Engineering’in kurucu ortağı oldu.

Türkiye'ye döndükten sonra ise su yönetimi ve iklim krizine bağlı problemlere çözümler geliştiren  io Çevre Çözümleri'nde İş Geliştirme Direktörü olarak başlayan kariyer hayatı ise bugün Genel Müdür Yardımcısı olarak devam ediyor. Şirket olarak temiz suya erişim ve iklim değişikliği ve etkileri konusunda mücadeleye yönelik hem yurtiçinde hem de yurt dıışında proje yürütüyorlar.

Dört yanımız denizlerle çevrili ve akarsularımız var diye kendimizi su zengini zannedersek yanılırız Çünkü Özlem Oda Tekir, Türkiye'nin su kaynakları açısından zengin olmadığına ve su miktarı ile 'su stresi' yaşayan ülkelerden olduğunu dikkat çekiyor. 

Başarılı iş kadını Özlem Oda Tekir ile hem su konusunda yürüttükleri çalışmaları hem de iş hayatında kadın olmak ve kadın çalışanların sorunlarını konuştuk. 

 

ÖZLEM ODA TEKİR KİMDİR?

Nerelisiniz? Hangi okullarda eğitim aldınız?

İzmirliyim. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği lisans eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisansı yaptım. Yaşam boyu eğitime ve öğrenmeye önem veren biri olarak Columbia Üniversitesi’nin Stratejik Etki Yönetimi ve Maryland Üniversitesi’nin Yeni Girişim Finansmanı programlarını tamamladım.

Kariyer yolculuğunuz nasıl ilerledi?

Uzun yıllar otomotiv sektöründe uluslararası şirketlerde mühendis ve yönetici olarak çalıştım. Uluslararası projelerde, inovasyonu odağa alan şirketlerde tecrübe kazandım. Yazaki’de Japon tarzı yönetim ve iş yapma biçimlerini tanıdım. İş hayatının, kişinin hedeflerini gerçekleştirdiği bir uğraş olduğunu, bunu bir maraton gibi uzun vadeli ve stratejik düşünmenin, sürekli gelişimin önemini orada öğrendim.

Ardından, Delphi Technologies ve Stackpole International şirketlerinde bunun taban tabana zıttı olan Amerikan tarzını görmek; bireysel sorumluluk ve hesap vermenin, inisiyatif almanın, kendine yatırım yapmanın yarattığı farkı gözlemlemek çok enteresandı. Sektör içinde transfer ve terfilerle kalite, satın alma, program yönetimi ve iş geliştirme gibi birbirinden farklı roller üstlendim. Dolayısıyla farklı beceriler geliştirmeyi sağlayan ve başka perspektiflerden bakıp, büyük resmi görebilmeye olanak tanıyan deneyimlerim oldu.

ÇİN'DE DANIŞMANLIK ŞİRKETİNİN ORTAĞI OLDU

2012 yılında eşimin işleri dolayısıyla Shenzhen’e, Çin’e taşındık. Dilini, kültürünü bilmediğim bir ülkede yaklaşık üç yıl expat olarak yaşadım. Bu dönemde, Uzakdoğu ve Türkiye arasında projeler yürüten bir mühendislik danışmanlığı şirketi olan Global Research & Engineering’in kurucu ortağı oldum. Çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren müşterilerimiz sayesinde çok farklı sektörleri tanıma fırsatım oldu. Kazan-kazan odaklı iş birlikleri geliştirme, stratejik satınalma, iş geliştirme ve yeni pazar fırsatları geliştirme konularında danışmanlık verdim. Girişimcilik vesilesiyle de o zamana kadar kullanmadığım pek çok kasımı geliştirme şansım oldu.

Türkiye’ye döndükten sonra da su yönetimi ve iklim krizine bağlı problemlere çözümler geliştiren io Çevre Çözümleri’ne katıldım. İş Geliştirme Direktörlüğü görevinin ardından, bugün aynı şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarıma devam ediyorum.

7 ÜLKEDE SU VE İKLİM PROJELERİ YÜRÜTÜYORLAR

Çalıştığınız kurum hangi alanda faaliyet gösteriyor. İşinizde tam olarak neler yapıyorsunuz anlatır mısınız? Yeni projeleriniz var mı?

io Çevre’de Genel Müdür Yardımcısı olarak iş geliştirme, büyüme stratejileri, stratejik işbirlikleri kurma, iletişim ve finansman yönetiminden sorumluyum. Şirketimizin adı pek çok kişiye ilginç geliyor: Mitolojik hikâyeye göre Boğaziçi’ne ve Altın Boynuz Haliç’e ismini veren io, sürdürülebilir çözümlerle topluluğun refahını arttırmak misyonuyla kurulan io Çevre Çözümlerinin de ismine ilham olmuş.

io Çevre olarak, 7 ülke ve 53 ayrı şehirde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden projeler yürütüyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte, temiz su ve sanitasyona erişim, iklim değişikliği ve etkileri konusunda mücadele, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı başlıklarında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ulusal düzeyde su ve iklim politikalarının geliştirilmesine altlık teşkil edecek projeler yürütüyoruz. Yine bu konularda uluslararası finans kuruluşlarına ve özel sektör şirketlerine mühendislik danışmanlığı hizmetleri veriyoruz.

io Çevre’nin yürüttüğü yüzlerce projeyle edindiği birikimi, sahip olduğu bilgi, know-how ve deneyimi daha fazla insana, şehre, havzaya, ülkeye ulaştırarak katma değer yaratmak üzere çalışmalarıma devam ediyorum.

.

.

TÜRKİYE SU STRESİ YAŞIYOR

Türkiye su sıkıntısı yaşıyor, siz Türkiye'nin içinde bulunduğu su sorununu su karnesini nasıl tanımlarsınız? Küresel iklim krizi nedeniyle Türkiye'yi su konusunda nasıl bir tablo bekliyor? Neler yapılmalı?

Su, her türlü yaşam biçimi için vazgeçilmez. Canlı yaşam için hayati olmasının yanı sıra, sosyal ve ekonomik gelişmenin de önemli bir unsuru. Tarım, sanayi, enerji ve gıda üretimi gibi birçok ekonomik faaliyet için en önemli girdilerden biri. Kalkınma ve refah düzeyini arttırmada çok kıymetli bir kaynak.

Türkiye ne yazık ki su kaynakları açısından zengin bir ülke değil. Mevcut kişi başına düşen yıllık su miktarı ile ‘su stresi’ yaşayan ülkeler arasında. Artan nüfus ile bu miktarın daha da düşeceği öngörülüyor. İklim değişikliği, içme suyundan tarıma, sanayiden finansa kadar pek çok sektörü doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Riskler 2020 Raporu’nda gelecek 10 yılda etkisi en yüksek olacağı düşünülen temel risklerden ikisi ‘iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık’ ve ‘su krizi’ olarak belirtildi. Maalesef iklim krizi gibi su krizi de farklı ölçek ve seviyelerde tüm dünyanın gündeminde olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN

SU KAYNAKLARINA ETKİSİ

Bu kapsamda, ülkemizde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce (SYGM) su havzaları bazlı, uzun vadeli planlamalar yapılmakta. Havza bazlı sektörel su tahsis planlamaları, AB su çerçeve direktifine uyum kapsamında havza koruma planları, nehir havzaları yönetim planları gibi muhtelif eylem planları çalışılmakta. io Çevre olarak yürütücülüğünü üstlendiğimiz, ülkemiz genelinde kırılganlıkları tespit etmek üzere, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi projesi ve yine iklim değişikliğinin kar erimelerine etkisi projesi gibi stratejik ve bilimsel modellerle projeksiyona dayalı önemli çalışmalar yapılmakta. Projelerimizi incelemek isteyenler şirketimizin internet sitesine göz atabilirler.

Ülkemizde su tüketiminin, sulamadan sonra en yüksek olduğu iki sektör, içme-kullanma ve endüstri. TÜİK rakamlarına göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların toplam nüfusa oranı % 93. Bu durum, kentlerle ilgili olarak suyun etkin kullanılmasının sağlanması, su talebinin azaltılması ve suyun geri kazanılması gibi çözümleri zaruri kılıyor.

NACE KODLARINA GÖRE

ENDÜSTRİYEL SU VERİMLİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Ocak ayında açıkladığı yönetmelik değişikliği ile de 2000 metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sistemlerinin kurulması zorunluluğu getirildi. Endüstriyel su kullanımında ise kullanılan suyun çok küçük bir bölümü tüketilip, büyük kısmı atık suya dönüşmekte. Bu nedenle endüstride su verimliliği ve yenilikçi teknolojilerle atıksu miktarının azaltılması çok önemli.

io Çevre olarak, yine SYGM için çalıştığımız ve Şubat ayında proje açılış toplantısı ile kamu ve özel sektör ile paylaştığımız, NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Verimliliği projemiz ile sürdürülebilir su kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam ediyoruz.

.

.

İÇSEL BARİYERLER YORUCU

Bir kadın olarak çalışma hayatında hangi sorunlar veya engellerle karşılaştınız, nasıl aştınız?

Ben çalışma hayatındaki zorlukları iç ve dış engeller olarak ayırıyorum. Ve içsel bariyerlerin en az dış engeller kadar yorucu ve sabote edici olduğunu düşünüyorum.

Yıllar içerisinde kişisel değerlendirmeler ve yaptığım çeşitli kişilik envanterleri ile mükemmeliyetçi yanımı farkedip, her şeyi kusursuz bir şekilde yapmaya çalışmanın, kendimi ve ekibimi yavaşlatmaması, sabote etmemesi için bilinçli çaba harcıyorum. Bu durumun iş hayatındaki pek çok kadın için ortak sorun olduğunu görüyorum. Mükemmelden vazgeçip -benim mükemmelimin sizin için vasat olma olasılığı da baki iken- elinden geleni yapıp, o an için verebileceğin en doğru kararı verip, eyleme geçip, sonuçlarından öğrenmeyi tercih ettiğinde, yani iyiye razı olduğunda bariyerler de yavaş yavaş kalkıyor aslında.

.

.

GRİ SAÇLI ERKEK BİLGE GÖRÜLÜYOR

Çalışan kadınların yaşadığı en önemli sorunlar sizce neler?

İş hayatında üst düzeylerde çok fazla kadın görmememizin ana nedenlerinden biri iki cinsiyet arasındaki yetenek uçurumu değil, cinsiyetlerin kendilerini öne çıkarmaları arasındaki uçurum. Yani, kadınların alçak gönüllüğü, kendi yeteneklerine olduklarından daha düşük paha biçmeleri.

Çeşitli kurumlarıyla ülkeler ve şirketler ayrımcılığın pek çok türüne karşı olduklarını beyan ediyorlar. Bunlar olumlu gelişmeler. Ama hala bir erkekte kabul ya da hayranlık gören hırs ve güçle ilişkilendirilen bir davranışın aynısını bir kadın gösterdiğinde eleştiri oklarına maruz kalabiliyor.

Bir de yaş meselesi var tabii. Gri saçlı erkekler bilge ya da babacan biri olarak görülürken, çok az sayıda kadın ofisin bilgesi olarak algılanıyor. Maalesef, yaş, biz kadınlar için bir kazanım olarak pek görülmüyor.

KADINLAR GÜÇLÜ

YÖNLERİNE ODAKLANSIN

Bu sorunları nasıl aşabilirler?

Kadın çalışanların üstlendikleri görevleri, projeleri yerine getirmekte harika iş çıkardıklarını görüyorum. Bununla beraber, fikirlerini duyurmaktan, kendi düşüncelerini güçlü bir şekilde savunmaktan ve başkalarını ikna etmekten, yeni ve henüz denenmemiş projelere aday olmaktan geri durmasınlar. Başarılarının nasıl olsa görüleceği varsayımını bir kenara bırakıp, kendileri sahiplenip, anlatsınlar. Hikaye anlatıcılığı çok önemli ve güzel bir araç. Mutlaka hayatlarında yer versinler, her fırsatta pratiğini yapsınlar. Kendi güçlü yönlerine, artılarına odaklanmalılar. Söylemesi kolay, ancak uygulamaya geçebilmek mühim.

Şirketler için oyun değiştiriciler, yeni bir fırsatı başka kimse farketmezken bile gören insanlar çok kıymetli. Bunun için de kendilerine yatırım yapmaktan, hayat boyu öğrenmekten, kendini 360 derece geliştirmek için çaba sarf etmekten vazgeçmemek gerekiyor.

.

.

banner274

EMİN MİSİNİZ?

İstihdamda daha fazla kadının yer alması için kadınlara ve erkeklere bir çağrınız var mı?

Berlin merkezli bir teknoloji kariyer platformu olan Honeypot’un OECD ve Avrupa Birliği’nden 41 ülkeyi kapsayan araştırma çalışmasının çok çarpıcı sonuçları var; STEM bölümlerinden fen, teknoloji, matematik ve mühendislik eğitimi mezunu kız öğrenciler oranında Türkiye bu 41 ülke arasında birinci sırada. Çok iyi. Ancak, konu kadın istihdamına geldiğinde listede son sırada yer aldığımızı görüyoruz.

Ben bu rakamları şöyle okuyorum; kız kardeşlerimiz meslek seçimlerinde gösterdikleri cesaretleriyle Türk iş dünyasının çok önünde. Kadın veya erkek tüm karar vericilere çağrım şu olur:

Emin misiniz? Şirketlerinizin başarısı için olmazsa olmaz nitelikler olan cesaret ve özgüven testinden açık ara geçmiş pırıl pırıl genç kızlarımıza ekiplerinizde yer vermek istemediğinize emin misiniz? Pandemi sürecinin yönetiminde de şahit olduğumuz kadın bakış açısının yarattığı pozitif farktan faydalanmak istemediğinize emin misiniz? Aynı şeyleri yapıp, aynı doğrultuda kararlar verip, farklı, yenilikçi sonuçlar beklemeye devam etmek istediğinize gerçekten emin misiniz?

.

Kardeş kanal Evvel Zaman Masalları Youtube'da sesli kitap olarak yayın yapmaya başladı.

DİNLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Toprak Ana, Dört Mevsim - Evvel Zaman Masalları - Dinlemek için buraya tıklayın.

Orman Yangını - Evvel Zaman Masalları - Sesli kitap - Sesli masal - dinlemek için buraya tıklayın.

Ay Dede ve Yıldızcık - Evvel Zaman Masalları - Sesli kitap - sesli masal - Dinlemek için BURAYA tıklayın.

İŞTE KADINLAR YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLDUNUZ MU?

İşte Kadınlar Notu;

ZEYNEP OSMANLI SİTEDE NASIL SATIŞ YAPILABİLECEĞİNİ AŞAĞIDAKİ VİDEODA ANLATIYOR.

VİDEOYU SONUNA KADAR İZLEYİN TEK TEK ANLATIYOR

İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

..

YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLUN KADIN GİRİŞİMCİLERİN ve İŞ KADINLARININ BAŞARI HİKAYELERİYLE TANIŞIN ÇALIŞAN KADINLARIN SORUNLARINI ONLARDAN DİNLEYİN KADINLARI İLGİLENDİREN HABERLERİ İZLEYİN...

ŞİMDİ BURAYA TIKLAYIN ABONE OLUN SONRA DA ABONE OLDUKTAN SONRA BİLDİRİMLERİ AÇIN VİDEOLARI KAÇIRMAYIN

İŞ HAYATINDA KADINLAR

TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ İŞ KADINLARI

İŞ HAYATINDA KADINLAR

İŞ KADINLARI

ÇALIŞAN KADINLARIN SORUNLARI

GİRİŞİMCİ KADINLAR

GİRİŞİMCİ KADIN SORUNLARII

BAŞARILI İŞ KADINLARI RÖPORTAJ

Hande Yaşargil - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği - Sertifika Programı - İş Kadını Sorunlarını konuştuk. İzlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Berrin Tansel ile yaptığımız video röportajı izlemek için linke tıklayın.

Sevgilin seni az mı çok mu seviyor? Çok mu kıskanç? O zaman şimdi izlemek için BURAYA tıkla

Başarılı İş Kadını Mehtap Yıldız - Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür

VİDEOLARI İZLEMEK VE ABONE OLMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

.

İŞ KADINLARI VE GİRİŞİMCİ KADINLARLA YAPTIĞIMIIZ ÖZEL RÖPORTAJLARI İZLEMEK İSTERSENİZ YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLAMAYI UNUTMAYIN.

Hem Büyüklere Hem Küçüklere Masallar - Tülay Şubatlı

İzlemek için buraya tıklayın.


Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra abone olundu yazısının yanındaki çan işaretine dokunmayı unutmayın.

Gülseren Açar ile Özel Röportaj

Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Gülseren Açar, derneğin kuruluş amacını ve yaptıkları çalışmaları İşte Kadınlar'a anlattı. İş dünyasında kadınların karşılaştığı sorunları da dile getiren Gülseren Açar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için neler yapılması gerektiğini de anlattı. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu İşte Kadınlar'a derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler vererek çalışan kadınların ve girişimci kadınların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini anlattı. İzlemek için BURAYA tıklayın

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, derneğin kadınları güçlendirmek için gerçeklleştirdirgi projeleri ve girişimci kadınların sorunlarını İşte Kadınlar'dan Tülay Şubatlı'ya anlattı. İzlemek isterseniz BURAYA tıklayabilirsiniz.


TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar ile yaptığımız video röportaj Youtube kanalımızda yayında.

Başarılı iş kadını Reyhan Aktar, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu olarak yaptıkları projeleri ve çalışan kadınların, girişimci kadınların sorunlarını anlattı. Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın

TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak, İşte Kadınlar'dan Tülay Şubatlı'nın sorularını yanıtlayarak TurkishWIN ve BinYaprak hakkında bilgiler paylaşarak, projelerini anlattı, kadın sorunlarına değinerek çözüm önerilerini sundu. Videoyu izlemek için buraya tıklayın

Şanlıurfa'nın İlk Kadın Girişimcisi İş Kadını Cevahir Asuman Yazmacı Başarı Hikayesini Anlattı. İzlemek için buraya tıklayın

Kendi İşini Kuran Kadınlar - Tanay Akgün annesi Bilge Akgün ile Akıllı Tarım Makinası Üretti. İzlemek için buraya tıklayın

Filiz Garip, Rahmi Koç 2019 Bilim Madalyası'na Layık Görüldü - Hayatı, İklim Göçü, Suriyeli Kadınlar / İzlemek için buraya tıklayın

.

Dr. Şebnem Özdemir, WhatsApp Sözleşmesi Nedir? İzlemek için buraya tıklayın

Uzay Kimya Kurucusu Sevda Arıkan Başarı Hikayesini Anlattı. İzlemek için buraya tıklayın

Nil Keskin Keleş - Kitap - Kadınlığına Sahip Çık- Kadın Olmak İzlemek için buraya tıklayın

.

Burcu Kösem/ Başarılı bir iş kadını olmak için ne yapmak gerekir? İzlemek için buraya tıklayın

Son Güncelleme: 03.03.2021 01:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.