20 bin yoksul kadın mikro krediyle iş kurmak için hayırseverlerin desteğini bekliyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile şimdiye kadar 700 milyon TL mikro kredi verilen yoksul kadınlar kendi işlerini kurdu. 20 bin kadın daha girişimci olmak için destek bekliyor.

Tülay ŞUBATLI
Tülay ŞUBATLI
28 Kasım 2017 Salı 06:03
20 bin yoksul kadın mikro krediyle iş kurmak için hayırseverlerin desteğini bekliyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 18 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” verilerine göre, nüfusun %14,3’ü yoksulluk sınırının altında yer alıyor. Okur-yazar olmayanların %26,2’si, yükseköğretim mezunlarının %1,7’si yoksul görünüyor.

 Türkiye’de finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk oranı ise, %32,9 oldu. İşte bu finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye’de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak için Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, 2003 yılında Türkiye Grameen Mikrofinans Programını hayata geçirdi.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP); Mikrokredinin öncüsü ve Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un verdiği teknik bilgi sayesinde, yoksulluğun azaltılmasına için, bağışlara dayalı finansmanla geliştirilen bir program olup, teminat ve kefalet olmadan, dar gelirli kadınlara gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayacak şekilde, tamamen güvene dayalı olarak, ancak geri dönüşü olan mikrokredi veriyor.

KÜÇÜCÜK SERMAYEYLE HAYATLARI DEĞİŞİYOR

Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un dünyada öncülüğünü yaptığı Türkiye’deki mikrokredi uygulaması; dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği ilk çeklerle, Türkiye’de ilk defa Diyarbakır’da 18 Temmuz 2003 tarihinde başlatılmış olup, halen 67 ilde 98 şubede, 162.000’den fazla yoksul girişimci kadının mikro girişimci olmalarına yardımcı olacak şekilde, toplam olarak 700 milyon liraya ulaşan mikrokredi verilmiştir. Aile fertleri ile birlikte yararlanıcı sayısı, yaklaşık 600.000 kişidir. Mikrokredi kullanacak yoksul kadınlara, ilk yıl için en fazla 1.000 TL mikrokredi sağlanırken, yıllara göre artarak en fazla 5.000 TL oluyor.

HAYIRSEVERLER DESTEĞİ BEKLENİYOR

2016 yılında 46.000 dar gelirli kadına, taksitlerden yeniden dağıtılmak üzere tahsil edilen ve bağışlarla buna ilave edilen yeni fonlarla birlikte toplam 110 milyon lira mikrokredi dağıtıldı. 2017 yılı sonuna kadar bu rakamın 150 milyon liraya, 2018 yılı için ise 200 milyon liraya ulaşması öngörülmektedir. Hedeflenen mikrokredi dağıtım tutarlarına ve yoksul kadın sayısına ulaşabilmek için, ilave fon bulunması ve bağış desteğine ihtiyaç var.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'dan alınan bilgiye göre halen 20.000’den fazla yoksul kadın kendi işini kurmak veya mevcut işini geliştirmek için mikrokredi almayı bekliyor. İlave fon bulunabilmesi durumunda, Türkiye’de iş fikri olan tüm yoksul kadınlara ulaşılması öngörülüyor. 

Mikrokredi Kime Veriliyor?

Mikrokredi uygulamasında, hiçbir maddi varlığı olmayan yoksul kadınlar, kredi almada diğerlerine göre daima önceliklidir. Kredinin bir temel insan hakkı olması, mikrokredinin temel felsefesidir. Ticari bankalar; teminat ve kefalete, yani sağlanan güvenceye göre kredi verirken, mikrokredi programı ise, sadece bir iş fikri olan yoksul kadınlara kredi verilmesini esas alıyor.

Ticari bankalardan kredi alırken, “ne kadar fazla teminatınız varsa, o kadar fazla kredi alırsınız.” Mikrokredi de ise, “ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin vardır” anlayışı hâkimdir. Mikrokredi sistemine dâhil edilen yoksullar, otobanda hedefe yönelmiş olarak bir yolculuğa çıkmış gibi görülür. Çünkü, sistem içerisindeki her bir dar gelirli, yoksulluk sınırının üzerine çıkıncaya kadar destek almaya devam eder.

Mikrokredi uygulama modelinde, “beş kişilik grup dinamiği” uygulanmakta olup, yoksul kişinin beyanı dışında hiçbir evrak istenmemektedir. Sistemde müteselsil kefalet yoktur. Grubun oluşturulmasının temel sebebi, gruptaki kişilerin birbirlerine yardımcı olmalarını ve dayanışmasını sağlamaktır.

Mikrokredi kullanan yoksul kadınlara yaptıkları işin durumuna ve gelişimine göre kredi desteği sağlanmaktadır. Mikrokredi kullanan yoksul kadınlar, 5.000 TL’ye kadar kredi desteği alabilmektedir. Verilen mikrokredi, yoksul kadınlardan evlerine her hafta gidilerek çalışanlarımız tarafından NFC elektronik tahsilat sistemi kullanılarak tahsil edilmektedir. Yapılan tahsilatların teyidi için, yoksul kadınlara yapılan tahsilat miktarını ve kalan borçlarını ihtiva edecek şekilde kendilerine tahsilattan hemen sonra otomatik olarak SMS gönderilmektedir.

Yoksul Kadınlar için Mikrokredi Süreçleri ve İş Fikirleri

Türkiye Grameen Mikrokredi Programı’na kredi başvurusunda bulunacak olan fakir kadının aklında mutlaka yapmayı planladığı, gelir getirici bir faaliyet için bir “iş fikrinin” (ticaret veya üretim) olması gerekir.

İlk defa mikrokredi alacak olan fakir kadınlar, bir yıl vadeli ve haftalık taksitlerle ödeyecekleri şekilde, maksimum 1.000 TL kredi kullanabilir. Mikrokredi uygulamasının bir mahallede veya köyde yapılabilmesi için, gelir getirici bir iş fikri olan 5 kadından oluşan bir grubun oluşturulması gerekir. Grup; bir müteselsil kefalet için olmayıp, sosyal dayanışma ve dostluk ile işbirliğinin pekiştirilmesi içindir.

Mikrokredi uygulaması; bir grup dinamiği içinde, takip edilmesi gereken süreçleri olan, dünyaca kabul görmüş ve Nobel Barış Ödülü almış bir yoksulluğu azaltma stratejisidir. Beş fakir kadının yer aldığı bir grup oluşturulduktan sonra, 3 gün devam eden eğitimlerde;

  • Gelir getirici faaliyetlerde bulunmanın önemi,
  • Ticaret veya üretimde bulunarak para kazanmanın hem kendisi, ailesi ve toplum için önemi,
  • Mikrokredi faaliyetinin süreçleri,
  • Kredi geri ödemesi hakkında bilgi verilmektedir.

Eğitim sürecinin tamamlanmasından sonra, mikrokredi alarak gerçekten kendi kendine gelir getirici faaliyetlerde bulunacağına kanaat getirilenlere mikrokredileri verilir. Akında bir iş yapma fikri olmayan kişilere ise, asla başka borçlarını kapatmaları için mikrokredi verilemez. Mikrokredi alan kişinin, mutlaka gelir getirici bir faaliyette bulunması zorunludur. Gelir getirici faaliyetlerde bulunup bulunmadıklarını tespit etmek üzere, mikrokredi alan fakir kadınların her hafta gelir getirici faaliyetlerinin kontrolü yapılır.

Fakir kadınlar, gelir getirici faaliyetlerde bulunmadan ve bunun sonucunda bir gelir elde etmeden mikrokredi borcunu ödeyemez. Bu bakımdan, gelir getirici bir faaliyette bulunmayan kişiye, mikrokredi verilmesi de kredilendirmenin ana prensibine aykırıdır. Gelir getirici faaliyeti olmayan fakir kadından, bir geliri olmadığı için, kredinin tahsilatı da yapılamaz. Ayrıca, bir gelir getirici faaliyeti olmayan kişiye; bakkal borcunun ödenmesi, elektrik veya su borcunun ödenmesi için mikrokredi verilemez.

Bir merkezde; ödeme yapan bütün fakir kadınlar mutlaka aynı mahalle veya köy sakini olmalıdır. Aynı mahalle veya köy içerisinde ikamet eden fakir kadınların toplu bir şekilde merkez evlerinde tahsilatlarının yapılarak, varsa işleri veya mikrokrediyle ilgili sorun veya şikâyetlerine çözüm bulunması da sağlanır. Mikrokredi şube personeli, tahsilat için merkez evlerine gelerek, hiç zaman kaybetmeden tahsilatları yapıp, fakir kadınların günlük faaliyetlerine devam etmesi de sağlanmaktadır.

Mikrokredi şube personeli, merkez evlerinde tahsilatları eksiksiz olarak yaparak, toplantı sonunda mikrokredi kullanan kişilerin iş ve işyeri kontrolünü de yapar. Tahsilatların, grupların oluşturduğu merkez evlerinde yapılmasının sebebi; zamandan, personel ve ulaşım masraflarından tasarruf ederek, daha fazla kaynağın daha fazla dar gelirli kadına mikrokredi olarak verilmesini sağlamaktır. Tahsilatların her mikrokredi alan için kapı kapı dolaşılarak yapılması, hem çok masraflı hem de dünyanın birçok ülkesinde uygulanan grup dinamiği sayesinde, başarıyla uygulanan temel mikrokredi prensiplerine aykırıdır. Mikrokredi kullanan yoksul kadınların tahsilatlarının yapıldığı merkez evlerinde; kadınların ihtiyaç duyduğu sağlık, ev ekonomisi, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi sosyal konular hakkında da şube personeli tarafından kısaca bilgilendirme yapılmaktadır.

Mikrokredi uygulamasında dar gelirli kadınların, çoğunlukla kendi ev işleriyle ilgilenmekte olup, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmasına imkân tanıyan el işi ürünleri üretiminin ağırlıklı olduğu görülmektedir.

TGMP çerçevesinde mikrokredi alan yoksul kadınların yaptıkları işlerin sektörel dağılım grafiği aşağıdaki gibidir:

Hayvancılık:

İnek Besiciliği, Keçi Besiciliği, Tavuk Besiciliği gibi iş alanlarına kredi verilmektedir.

Ticaret:

Kozmetik, Takı Satımı, Temizlik Ürünleri Satımı, Havlu Satımı gibi iş alanlarına kredi verilmektedir.

İşlem ve Üretim:

Dikiş, Nakış, Havlu Kenarı Üretimi, Şapka Yapımı gibi iş alanlarına kredi verilmektedir.

Tarım:

Elma Yetiştiriciliği, Patates Yetiştiriciliği, Turunçgil Yetiştiriciliği, Fındık Yetiştiriciliği gibi iş alanlarına kredi verilmektedir.

Hizmetler:

Ayakkabı Boyama, Saat Tamirciliği, Gözleme ve Hamur İşi Yapımı gibi iş alanlarına kredi verilmektedir.

İşletme Sahipliliği:

Terzi Dükkânı, Aktar Dükkânı, Bakkal Dükkânı gibi iş alanlarına kredi verilmektedir.

Örnek Mikrogirişimci Kadınlar:

Aslı Almacı

Malatya Mikrofinans Şube mikrogirişimci Aslı Almacı mikrokredi sayesinde el sanatları ile uğraşarak hayallerini gerçekleştirdi.

Gümüşhane doğumlu, 40 yaşında 6 kardeşiz. Babam 2001 yılında vefat etti. Annem ve kardeşlerimle birlikte yaşıyorum.

Çocukluğumdan itibaren el sanatlarına ilgi duymaktaydım. Kardeşlerimin hepsi okuyunca bir tek emekli maaşıyla geçimimizi devam ettirmek çok zordu. Meslek edindirme kurslarında farklı alanlarda kurslara katıldım. Aldığım eğitimler sonrasında, Halk Eğitim Merkezinde kurs hocalığı yapmaya başladım. 2011 yılında mikrokrediyle tanıştım. Aldığım kredilerle çok farklı el sanatları yaparak, yaptığım ürünleri satmaya başladım. Başlangıçta ufak da olsa gelir elde ediyordum. Bir gün kurs arkadaşlarım ile sohbet ederken “neden sergi açmıyoruz” diye aramızda bir konuşma geçti. Biz de “nasıl bir sergi açabiliriz” diye çalışmalar yaptık ve süs kabağından süs eşyaları yapmaya karar verdik. Kursta bulunan 3 arkadaşım ile birlikte süs kabağı çalışmalarına başladık. Süs kabağından abajurlar ve süs eşyaları yaptık.

Uzun süren çalışmalar sonucunda, Malatya da üç farklı yerde üç ayrı sergi açtık. Hem çok güzel reklam yaparak ürünlerimizi tanıttık hem de çok güzel tepkiler alarak iyi gelirler elde ettik.

Fadime Hacati

Hamdi Akın Kayseri Mikrofinans Şube mikrogirişimci Fadime Hacati mefruşat dükkânı açarak hayallerini gerçekleştirdi.

1979 yılında, Kayseri'de doğdum. İlköğretim, Orta Öğretim ve Ön Lisans eğitimimi Kayseri'de tamamladım. Eşim ile üniversitede tanışarak bir evlilik yaptım. Bir kız bir erkek iki çocuk annesiyim.

Ev hanımı olarak işe başladım. Boş zamanlarımı değerlendirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığının açtığı kurslara gitmeye karar verdim. 2 yıllık kurs süresinde yaptığım işlerle Türkiye derecesi aldım. Eşime destek olmak için, bir iş yapmaya karar verdiğim dönemde mikrokredi ile tanıştım.

Mikrokredi personeli ile görüşüp, yapmak istediğim işle alakalı kredi değerlendirmesinde bulundum. Evimin yakınlarında küçük bir dükkân kiraladım. 700 TL'lik temel kredi ile ikinci el makina ile üç top nevresim aldım. İlerleyen zamanlarda, ara kredi ve girişimci kredi destekleriyle iki adet makina daha aldım. Şuan da üç elemanımla birlikte iş hayatıma devam etmekteyim. Kayseri ve çevresindeki ilçelerden aldığımız siparişleri hazırlama yolunda ilerlemekteyiz. Sıfırdan mikrokredi sayesinde dükkân açıp, yanında eleman çalıştıran ve devlete vergi ödeyen bir bayan noktasına geldim. Kendimi sürekli yenilemeye ve geliştirmeye çalışmaktayım. Hedefim sürekli büyümek ve modern tasarımların yer aldığı bir atölye açıp daha fazla yoksul kadını istihdam etmektir.

Zekiye Yüksel

Vehbi Bilgin Elazığ Mikrofinans Şube mikrogirişimci Zekiye Yüksel mikrokredi sayesinde tuhafiye dükkânı işleterek hayallerini gerçekleştirdi.

33 yaşında, Elazığ doğumluyum ve Elazığ’da ikamet etmekteyim. Ben engelli bir birey olarak dünyaya geldim. Doğuştan ayaklılarım kısa ve üzerinde duramıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldım.

Annem de engeli olduğu için, evde zorluklar içinde yaşıyorduk. Babam vefat ettikten sonra, maddi sıkıntıların üstesinden gelmem lazımdı. Mikrokrediyi duydum ve yetkili kişilerle görüşüp kredi almaya karar verdim.

İlk başlarda kredi alıp kermeslerde ürün satmaya başladım. İşimi iyice öğrendikten sonra, dükkân açmaya karar verdim ve tuhafiye dükkânı açtım. Şimdi yanımda iki personelimle çalışıyorum. Mikrokredi'den aldığım kredilerle dükkânıma ürün alıp satıyorum.

Nurten Aydın

Zonguldak Mikrofinans Şube mikrogirişimci Nurten Aydın mikrokredi sayesinde hayvancılık yaparak hayallerini gerçekleştirdi.

Trabzon doğumlu, 49 yaşında 3 çocuk annesiyim. Eşim serbest meslek yapıyordu. Kıt kanaat geçiniyorduk. Bir inek alıp, süt, yoğurt yapıp satarak evime destek oluyordum. Sonrasında komşularımdan mikrokrediyi duydum. Zonguldak Şube personeliyle tanıştım. Mikrokredi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra komşularımla grup kurarak hemen üye oldum.

Aldığım krediyle bir tane daha inek aldım. Hayvanlarım böylelikle çoğaldı. Daha çok süt satıp, daha fazla para kazanmaya başladım. Maddi açıdan rahatladım.

Gürcü Güven

Sivas Mikrofinans Şube mikrogirişimci Gürcü Güven mikrokredi sayesinde sebze - meyve yetiştiriciliği yaparak hayallerini gerçekleştirdi.

GÜRCÜ GÜVEN.jpg1961 Sivas ili Hafik ilçesi doğumlu, 5 çocuk annesiyim. Eşim çiftçilik yaparak geçimimizi sağlıyordu. Mevsimlik iş olduğu için sıkıntılarımız oluyordu.

Tohum alımında eşim sıkıntı yaşıyordu. Mikrokredi ile bu dönemde tanıştım. Komşularımla birlikte mikrokredi toplantısına katıldım. Toplantıdaki kadınlarla tanışarak mikrokredi faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edindim. Mikrokredi personelinin verdiği eğitim sonrasında, kredimi alarak tarla ekimi için sermeye olarak kullandım.

İlk aldığım 1.000 TL ile toptan tohum aldım. Çiftçi olduğumuz için, yetiştirdiğimiz ürünlerden turşu yapıp satarak da ek gelir elde etmeye başladım. Yaptığım turşuları satabileceğim bir dükkân açmayı planlıyorum.

Son Güncelleme: 30.04.2020 20:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mrs martina 2019-01-18 23:40:56

Ödenmemiş faturalarınız var mı? Temizlemek istediğiniz borcunuz var mı? Maddi olarak maddi misiniz ve bir iş kurmanız mı gerekiyor? Kötü krediniz sonucu banka sizi geri çevirdi mi? Finansal İlerleme Hizmetleri size düşük faizli bir kredi vermeye istekli olduğundan endişelenmeyin. Kredi teklifimizle ilgileniyorsanız ve kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bugün bu iletiyi yanıtlayarak bizimle iletişime geçin. bize bir e-posta gönderin: mrsmartinaloanfirm01@outlook.com ve whatsapp numaramızla +919538413928