YÖK'ten kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin merak ettiği 34 soru ve yanıtları

YÖK, FETÖ operasyonuyla kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin merak ettiği tüm soruları yanıtladı.

Tülay ŞUBATLI
Tülay ŞUBATLI
24 Ağustos 2016 Çarşamba 12:36
YÖK'ten kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin merak ettiği 34 soru ve yanıtları

Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin merak ettiği tüm soruların yanıtları 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK ) 667 Sayılı KHK İle Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans ve Lisans Programlarındaki Öğrencilerin İşlemleri İle İlgili Usul ve Esasların Uygulanması Sürecinde en çok merak edilen sorulara “Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları” bölümüyle yanıt verdi.
 
1) Tercih sonrası tüm öğrenciler yerleştirilecek mi?
Evet
2) Puanım, Türkiye’deki aynı isimdeki tüm programların taban puanından daha düşük bu durumda ne olacak?
Bu durumda da mutlaka yerleştirme olacaktır. (bkz. Usul ve esaslar Madde 6)
3) Bursluluk durumum veya ücret ödeme miktarı nasıl olacak?
*  Tercih esaslı merkezi yerleştirme ile yapılan yerleştirmelerde üniversitenizdeki mevcut bursluluk durumunuz ve ödemekte olduğunuz ücret aynen korunacaktır. Yıllık ücret artışları TÜFE oranında olacaktır.
* Yatay geçiş esaslı bireysel yerleştirmede, yatay geçiş yapılan üniversitenin
koşulları uygulanacaktır.
4) Tercihlerimizi devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından yapabilir miyiz?
* Evet
5)Tercihlerimizde hangi yılın giriş puanları esas alınacak?
* Kapatılan programa kayıt olduğunuz yıldaki (yatay geçişle gelenler geldikleri programa ilk kayıt oldukları yıldaki) kılavuzdaki taban puanlar esas alınacaktır.
6) Vakıf yükseköğretim kurumları tercihlerinde bursluluk durumuna (100%, 50%, 25%,
ücretli) göre mi yapılacak?
* Hayır, her bir program için tek bir taban puan olacak ve bu puan ilgili programın
en düşük yerleştirme puanı olacaktır.
7) Kontenjan limiti olacak mı?
* Evet. Ancak her giriş yılı için ayrı kontenjan olacaktır ve bu kapsamda, aynı giriş yılındaki öğrenciler birbirleri ile rekabet edecektir. Bu nedenle öğrenciler 24
tercihte bulunabilecektir.
8) Seçilecek programlarda tercih etme yöntemi nasıl olacak?
* Öğrenci yerleştirilme puanından daha düşük taban puanı olan programları tercih
edilebilecektir.
9) Tercihlerimde aynı program var ancak eğitim-öğretim dili açısından farklılık var. Bu durumda ne olacak?
* Usul ve Esaslarda Madde 4 kapsamındaki koşullar uygulanarak tercih yapılabilecektir.
10) İzmir’de kurulan yeni iki devlet üniversitesi kapatılan üniversitelerin yerine mi kuruldu? Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin bir kısmı bu üniversitelere mi yerleştirilecek?
* Hayır. Tüm öğrenciler, YÖK’ün daha önce belirlemiş ve yayınlamış olduğu usu ve esaslara göre yerleştirilecektir.
11) Tercihlerimde mevcut programım dışında farklı bir program seçebilir miyim?
* Hayır (Sadece Usul ve Esaslardaki benzer isimli programlar hariç) (bkz. Usul ve esaslar Madde 4).
12) Halen İngilizce Programdayım. Bunun için kapatılan üniversite de İngilizce dil yeterliliğim uygun bulunmuştu veya hazırlık eğitiminde başarılı olmuştum. Yerleştirileceğim yükseköğretim kurumda tekrar dil sınavına tabii tutulacak mıyım?
* Hayır.
12) DGS ile yerleştirildim. Tercihte bulunabilecek miyim?
* Evet.
13) Tıp fakültelerindeki intörn öğrenciler tercih yapacak mı?
* 9 Eylül 2016 tarihine kadar mezun olamayacak intörn öğrenciler de tercih yapacaktır. Tercih işlemi sonrasında halen intörn olarak eğitimine devam ettiği üniversite dışında başka bir üniversiteye yerleştirilmiş ise, eğitimine devam ettiği üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almaya devam edebileceklerdir.
14) Derslerini tamamlamış, ancak staj vb. sebeple diplomalarını henüz almamış öğrenciler de tercih yapacak mıdır?
* Hayır. Bu öğrenciler diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklardır.
15) Yaz okulunda öğrenci iken üniversitenin kapatılması durumunda, yaz okulu hakkı nasıl sağlanacak?
* Koordinatör üniversite tarafından yaz okulu veya bütünleme imkanı sunulacaktır.
(bkz. Usul ve Esaslar Madde 12)
16) Yatay geçişte ne esas alınacaktır?
* Yatay Geçiş yönetmeliği kapsamında iki tip yatay geçiş bulunmaktadır.
*  Kurumlararası Yatay Geçiş: Genel Not Ortalaması esaslı ( bkz. Usul ve Esaslar Madde 16)
*  Ek-1 Madde Kapsamında, Yerleştirilme Puanı esaslı (bkz. Usul ve Esaslar Madde 9) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan
öğrencilerden Ek-1 Madde uyarınca daha önce yatay geçiş yapmış olanlar
da Ek-1 Madde Kapsamında yatay geçiş yapabilecektir.
16) Yatay geçişte hangi ücreti ödeyeceğim, bursluluk durumum devam edecek mi?

* Yatay geçişte, geçiş yapılan üniversitenin koşulları uygulanır, bursluluk durumu
ilgili üniversiteye bağlıdır.
17)Kurumlararası yatay geçiş için belgelerimi Koordinatör üniversite henüz tarafıma
sağlayamıyor. Bu durumda ne olacak?

* Beyana dayalı başvuru yapılabilecek (Koordinatör üniversiteden alınacak durum
belgesi ile birlikte). (bkz. Usul ve esaslar Madde 17).
18) Yatay geçiş başvurusu sürecinde eş zamanlı olarak tercih yapabilir miyim?
* Evet. (bkz. Usul ve Esaslar Madde 18).
19)Tüm öğrencilere özel öğrenci statüsü verilecek mi?
Tercih esaslı merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirilen tüm öğrencilere özel
öğrenci olabilme statüsü verilecektir.
20) Yatay geçiş yapan öğrenciler de özel öğrenci statüsünden faydalanabilir mi?
* Bu usul ve esaslar kapsamında hayır.
21) Yurt dışı yatay geçişle yerleşen öğrencilerde nasıl bir usul izlenecek?
* Usul ve Esasların 6. Maddesi uygulanacaktır.
22) Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde mi, yoksa
Türkiye’nin herhangi bir üniversitesinde de olabilir mi?

* Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilir.
23)Öğrencisi olunan program o ilde sadece kapatılan üniversitede mevcut idi, bu durumda
ne olacak?

*Kapatılan üniversitenin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversite de bulunuyordu ise, koordinatör üniversite de program açılacak ve
öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabileceklerdir.
24) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak nasıl
eğitim alınabilecektir?

* Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, ilgili vakıf
yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak yükseköğretim
kurumlarında eğitim alabilmek için taleplerini tercihleri ile birlikte kapatılan
üniversite ile ilişkilendirilen koordinatör üniversiteye yapacaklardır (EK-1).
25) Öğrenciler kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında özel öğrenci
olarak nasıl eğitim alabileceklerdir?

* Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında aşağıdaki
illerde özel öğrenci olarak eğitim alabilme taleplerinin aşağıdaki üniversitelere
yapacaklardır.
*  Ankara ilindeki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesine,
* İstanbul ilindeki programlar için İstanbul Üniversitesine,
*  İzmir ilindeki programlar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesine,
* Diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarındaki özel öğrencilik talepleri, ilgili
yükseköğretim kurumunun kendisine yapılacaktır.
26) Özel öğrencilikte kontenjan olacak mıdır?
* Evet. Ancak kapatılan üniversitenin öğrencileri o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü
bulabileceği bir yükseköğretim kurumu bulacaktır. O ilde tek üniversite varsa, bu
duruma kontenjan uygulanmayacak, gerektiğinde ek sınıf açılabilecektir.
27) Özel öğrencilikte dönemde ders alma limiti olacak mıdır?
* KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde Hayır.
28)Özel öğrencilik statüsünde ücret ödenecek midir?
* Öğrenci yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret
durumunu devam ettirecektir. Özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme
yapmayacaktır. Bu üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar
kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleşecektir.
29) Kapatılan üniversitelerde eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin diplomalarında
kapatılan üniversitenin adı yazılacak mıdır?

* Tercih sonrası merkezi veya yatay geçiş yaparak yerleştirilecek öğrencilerin
eğitimlerini başarı ile tamamlamaları sonrasında diplomalarında, kapatılan
üniversitenin ismi yazmayacaktır.
* Diplomasını hak etmiş ve tercih işleminde bulunmayacak öğrencilerde ise Usul
ve Esaslar Madde 14 uygulanacaktır.
30) Çift diploma öğrencilerinin durumu ne olacaktır?
* Esas programına yerleştirilme sonrasında, yerleştirildiği üniversitede ilgili ÇAP
programının bulunması durumunda ilgili üniversitenin yönetmelikleri dahilinde
çift diploma programına intibak ettirilebilecektir.
31)Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında
nasıl bir yöntem izlenecektir?

* Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri
esaslı bir intibak uygulanacaktır. Buna yönelik olarak YÖK, ayrıca usul ve esasları
belirleyerek tüm yükseköğretim kurumlarını bilgilendirecektir.
32)Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ÖSYM tarafından merkezi
olarak yerleştirilmesi nedeniyle 2017 yılında ÖSYS’ye başvurmaları durumunda
ortaöğretim başarı puanlarına uygulanan katsayı yarıya inecek mi?

* Bu yerleştirme işlemi nedeniyle ortaöğretim başarı puanı yarıya inmeyecektir.
33) Yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemi nasıl olacaktır?
* Yabancı uyruklu öğrenciler ÖSYS sonuçları ile merkezi olarak
yerleştirilmediğinden, bu öğrencilerin yerleştirilme süreci YÖK’ün belirlemiş
olduğu Usul ve Esaslar kapsamında Koordinatör Üniversiteler tarafından
yürütülecek olup ihtiyaç halinde YÖK değerlendirecektir.
34)Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?
* Bunun belgelerle kanıtlanmış olması durumunda öğrenciden ilgili akademik yıl
için ücret talebinde bulunulmayacaktır.
 

banner274

Son Güncelleme: 26.08.2016 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.