Eşitlik İçin Kadın Plaftormu, "Kadına Karşı Şiddeti Önlemek İçin Meclis Özel Gündemle Toplansın"

Eşitlik için Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında bir kez daha Meclis'in kadına karşı şiddeti önlemek için özel gündemle toplanması çağrısında bulundu.

Tülay ŞUBATLI
Tülay ŞUBATLI
08 Mart 2021 Pazartesi 16:45
Eşitlik İçin Kadın Plaftormu, "Kadına Karşı Şiddeti Önlemek İçin Meclis Özel Gündemle Toplansın"

 

Eşitlik İçin Kadın Platformu - EŞİK - düzenlediği basın toplantısında şimdiye kadar yaptıkları çalışmaları anlatarak, bir kez daha Meclis'i göreve çağırdı.

Hülya Gülbahar ve Berrin Sönmez'in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda şimdiye kadar yürütülen kampanya sayesinde Meclis'te muhalefet partilerinin harekete geçtiklerini, kadına karşıı şiddeti önlemeye yönelik önergeler hazırlandığını ancak bunlarıın iktidar partisinin oylarıyla reddedildiği ifade edildi.

Toplantıda,  8 Mart'ın dünya kadınlarının birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğuna dikkat çekilerek şu açıklamada bulunuldu, " Her gün olduğu gibi bugün de hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm engelleme girişimlerine karşın Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar ve LGBTİ+’lar olarak eylemler, canlı yayınlar, çevrimiçi etkinlikler ve gece yürüyüşleriyle sesimizi yükseltiyoruz. 

Ataerkil iktidarlar, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kazanılmış haklarımıza karşı tüm gücüyle saldırırken, biz kadınlar, pandemiyle birlikte daha da derinleşen ekonomik, sosyal ve siyasal eşitsizliklere son verme mücadelemizi yerelden evrensele, dayanışmamız ile güçlendiriyoruz.

Haklarımıza yönelik saldırıların üstesinden ortak ve haklı mücadelemizle geliyoruz

Eşitlik mücadelemizle çıkarılmasını sağladığımız yasalara ve İstanbul Sözleşmesi, CEDAW gibi uluslararası sözleşmelere dair karalama kampanyası yürüten marjinal gruplar ile söylemini ortaklaştıran iktidar, hayatlarımızı ve eşit yurttaşlık haklarımızı siyasi pazarlık konusu yapmayı sürdürüyor. Kadın hareketi, toplum genelinde yüzde 90’lara yakın güvenilirlik oranlarına sahipken, iktidar bloğu ve ona bağlı medyanın da desteğiyle, kadın karşıtı marjinal grupların kamu kaynakları kullanılarak beslendiğini görüyoruz.

TCK 103. maddesinde düzenlenen çocuk cinsel istismarı suçunun faillerine yönelik tekrarlayan af girişimlerini; yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesini ve İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekilmesini yıllardır verdiğimiz mücadele ile engelledik. 1 Ağustos 2020 itibarıyla EŞİK – Eşitlik için Kadın Platformu olarak kazanılmış haklarımıza yönelik saldırıların süreceği bilinciyle kurulduk, her an mücadeleye hazırlıklı olarak çalışıyoruz. Siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna yansıyan pek çok eylemle gündem yaratmayı başardık. İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik toplumdaki itirazların yüzde 17’lerden yüzde 7’ye kadar gerilemesini sağladık.

Yaşam biçimi tahakkümüne ve ayrımcılığa karşı mücadele ediyoruz!

Etnik köken ve inanç farlılıklarıyla sosyolojik çeşitliliğin zenginliğimiz olduğu; cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, medeni hal, engellilik, sınıfsal durum vb. nedenlerle ayrımcılığın olmadığı; hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini mümkün kılacak eşit ve özgür bir yaşamı herkes için istiyor ve bunun kurulması için çalışıyoruz. Ailede, toplumda, devlette reis istemiyoruz. Yaşam biçimi tahakkümüne, nefret söylemine ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı mücadele ediyoruz.

Kadınlar işlerini kaybediyor! Devlet eliyle ekonomik şiddete maruz kalıyor!

Eğitim, sağlık, gıda sektörü gibi alanlarda yoğun olarak çalışan kadınlar, pandemi sürecinde artan ev içi bakım emeği ile birlikte küresel salgının yükünü en çok üstlenen kesim oldu. Bakım işlerinde çalışan pek çok kadın yaşamını yitirdi. Her 10 kadından en az 7’si yoksullaşırken, pek çok kadın işini kaybetti.

Kod 29 uygulamasıyla getirilen “iyi niyet ve ahlak” istisnası, işverene iddiasını ispat yükümlülüğü içermeden, keyfiyete açık halde emekçinin işini ve gelecekte iş bulma şansını kaybetmesine yol açıyor. Emek sömürüsüne açık bu düzenleme, sözde namus, iffet gibi cinsiyetçi önyargılardan uzak, cinsiyet eşitlikçi ve somut kriterler içerecek şekilde değiştirilmelidir. İşveren iddiasını ispatla yükümlü tutulmalı, emekçiyi, işverenin keyfiyetine terk etmeyecek bir düzenleme yapılmalıdır. Aksi davranıştaki işverenler için etkili, caydırıcı yaptırımlar getirilmelidir.

Kadınlar yaşamlarını yitiriyor! Her gün en az 3 kadın öldürülüyor!

Türkiye’de kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin çok yüksek oranlarda olduğunu yıllardır dile getiriyoruz. Pandemi döneminde dünyada ve Türkiye’de ev içi şiddet ve kadın cinayetleri daha da arttı ama şiddetle mücadele aynı ölçüde güçlenmedi tersine zaafa uğradı. EŞİK olarak “Her gün en az 3 kadın öldürülüyor; bu ülkede #CinskırımVar farkında mısınız?” diyerek Ağustos 2020’den itibaren dile getirdiğimiz taleplerimizi yineledik ve Meclis’i göreve çağırdık. Büyük çoğunluğu örgütlü kadınlardan gelen, aralarında sanatçı, gazeteci, akademisyen, STK temsilcilerinin de olduğu 300’den fazla video sesimize ses kattı ve kampanyamız milyonlara ulaştı.

İstanbul Sözleşmesi madde 70 ve Anayasa gereği göreve çağırdığımız Meclis’i izleyerek yayınladığımız TBMM İzleme Raporları ve bu raporları takiben yaşanan gelişmeler gösteriyor ki bizler, eşitlik adına nelerin yapılmadığını izlemiş ve kamuoyuna duyurmuş olmakla kalmadık Meclis’i dönüştürdük.

İktidar bizi şaşırtmadı!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı, kadın kazanımlarını güvence altına almak bir yana İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine yer vermemektedir. Belediyelerde kadın danışma ve dayanışma merkezlerinin, üniversitelerde LGBTİ+ kulüplerinin kapatıldığı, anti demokratik dernekler yasası değişiklikleri ile örgütlenme özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamda açıklanan bu eylem planı hak ihlallerine çözüm değil yasaklara meşruiyet kılıfı olmayı hedeflemektedir. Açıklama aşamasında “yeni anayasaya giden yolda bir adım” olarak tanımlanan plan, demokratik ilkelere ve evrensel insan hakları hukuku ölçütlerine aykırıdır. İktidarın süresini uzatma amacıyla giriştiği yeni anayasa sürecine alet olmayacağız, eşit yurttaşlık hakkımızın pazarlık malzemesi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca yüzde on seçim barajıyla oluşan parlamentoda sadece birkaç parti liderinin onayıyla yazılacak yeni bir anayasa darbe anayasasından daha demokratik ve daha meşru olmayacaktır. İktidar bizi şaşırtmadı, eşit yurttaşlık haklarımızı gözetmeyen bu eylem planını ve demokratik olmayan yöntemlerle gerçekleşen yeni anayasa yazım çağrısını kabul etmiyoruz. Anayasayı uygulamayanlar, Anayasa yapamaz.

Meclis Göreve

Yasamanın yürütmeyi denetleme görevini yok eden, “yerli ve milli” olduğu iddiasındaki başkanlık sisteminin ülkeyi bir çözümsüzlük ortamına sürüklediğini görüyoruz. Etkisizleştirilmeye, devre dışı bırakılmaya çalışılan meclise sahip çıkmaya çalışıyoruz. Toplumun egemenliği kendi elinde tutmasının en önemli yolu olan Meclis’in göstermelik hale getirilerek parça parça devre dışı bırakılmasına karşı çıkıyoruz. Egemenliğin halktan alınarak bir kişiye, bir aileye, bir dinin siyasal yorumuna terk edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu egemenlik mücadelesinin demokrasi, laiklik ve hukuk devletini yaşatmak ya da imha etmek isteyenler arasında olduğunu biliyoruz. Tavrımızı net olarak ortaya koyuyor ve bu ortamı aşmak niyetiyle #MeclisGöreve çağrımızı yineliyoruz.

“Bir gün değil her gün 8 Mart, her gün mücadele” kararlılığı ile TBMM’yi 9 Mart Salı günü kadına karşı şiddeti ve cinskırıma varan kadın cinayetlerini önlemenin ilk adımı olarak bu konuda özel oturum düzenlemeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm siyasi partileri, milletvekillerini belediyelerden meslek örgütlerine, üniversitelerden medyaya tüm sorumlulara sesleniyoruz: Göreviniz olanı yapın. Sizin göreviniz değilse, görevi olandan talep edin.

Eşitlik, Özgürlük ve Güvenli Yaşam için,

Cinskırımı Durdurmak için,

İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak için,

MECLİS GÖREVE! HERKES GÖREVE!

.

Boyner'den Çok Çarpıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Filmi

Boyner'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyasında İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya dikkat çekerek, kadına yönelik şiddet uygulayanlara ceza indirimi verilmemesi isteniyor. İzlemek için BURAYA tıklayın.

.

Kadınların Emeği Platformu, Kendi İşini Kuran Kadınlara Ücretsiz Destek Veriyor

İzlemek için BURAYA tıklayın.

.

Selen Kocabaş,"Çocukla Birlikte İş Hayatına Ara Verip Dönmüyoruz, Bu Ciddi Problem"

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş, "İş hayatına kadınların katılımı yüzde 38. İlk adım evlilik, ikinci en önemli adım çocuk; çocukla birlikte iş hayatına ara verip geri dönmüyoruz. Bu ciddi problem. Halbuki erkeklerin istihdama katlımı %74’lerde. Ülkemiz sürüdürülebilir zeminde ilerleyip değer üretecekse ancak %38 ‘leri erkekler seviyelerine yaklaşacak hedefler koymakla olacak."

ÖZEL RÖPORTAJIMIZI OKUMAK İÇİN buraya TIKLAYIN

.

Başak İlhan'dan, Amerika'ya İhracat Yapmak İsteyenler İçin ROAD Akademi

Seri internet girişimcisi ve e-ticaret uzmanı Başak İlhan, Amerikaya ihracat nasıl yapılır merak edenler için Road Akademi'yi kurdu. E-ticaret nasıl yapılır tüm ayrıntılarıyla öğretilen Road Akademi'deki online eğitimlerde ihtiyaç duyulan tüm bilgiler aktarılıyor. Haberi okumak için buraya tıklayın.

.

.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar ile yaptığımız video röportaj Youtube kanalımızda yayında.Aktar, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu olarak yaptıkları projeleri ve çalışan kadınların, girişimci kadınların sorunlarını anlattı. Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın

Başarılı iş kadını Note Cosmetics Genel Müdürü Beril Koparal, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin yönetiminde yer alan iş kadınlarıyla yola çıktıkları Lotus Kadınları Platformu'nu neden kurduklarını ve projelerini anlattı. İzlemek için BURAYA tıklayın.

.

Sevgilin seni az mı çok mu seviyor? Çok mu kıskanç? O zaman şimdi izlemek için BURAYA tıkla

Başarılı İş Kadını Mehtap Yıldız - Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile özel röportajımızı izlemek için şimdi buraya tıklayın.

.

.

.

Başarılı İş Kadını Ebru Darip /Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcıssı ile özel röportajı izlemek için BURAYA tıklayın.

.

.

.

Başarılı İş Kadını Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç ile Özel Röportaj - İş Dünyasında Kadın Olmak - İzlemek için BURAYA tıklayın

.

Nur Ger, 40 Erkekle yola çıktı kadınlar için Yanındayız Derneği'ni Kurdu. İzlemek için buraya tıklayın.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem - Kadınları Güçlendiren Projeler İzlemek için BURAYA tıklayın

BUiKAD Başkanı Oya Eroğlu, Kadınları Destekleyen Projeleri Anlattı

Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın

.

.

Zülal Koç - TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu olarak yaptıkları çalışmaları ve kadın girişimcilerin sorunlarını anlattı.

Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra abone olundu yazısının yanındaki çan işaretine dokunmayı unutmayın.

.

.

.

Gülseren Açar ile Özel Röportaj

Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Gülseren Açar, derneğin kuruluş amacını ve yaptıkları çalışmaları İşte Kadınlar'a anlattı. İş dünyasında kadınların karşılaştığı sorunları da dile getiren Gülseren Açar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için neler yapılması gerektiğini de anlattı. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

banner274

.

.

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meral Özdemir, İşte Kadınlar'ın sorularını yanıtlayarak DOGÜNKAD'ın cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerçekleştirdiği projeleri anlattı. Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın.

.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu İşte Kadınlar'a derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler vererek çalışan kadınların ve girişimci kadınların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini anlattı. İzlemek için BURAYA tıklayın

Girişimci İş Kadınları Derneği YK Başkanı Ayferi Tuğcu - Projeler - Girişimci Kadın Sorunları - Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın

.

.

İZİKAD - İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin, İşte Kadınlar'a hayatını, İZİKAD'ın projelerini ve çalışan kadınların sorunlarını anlattı. Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın.

.

.

.

E Ticaret Uzmanı Kadın Girişimci Başak İlhan ile Girişimcilik Hikayesi, E-ticaret Nasıl Yapılır, E-ticaret fikirleri izlemek için buraya tıklayın.

.

.

Bilim Kadını Burçin Mutlu Pakdil, Kimdir? Galaksiyi Nasıl Buldu? Bilim Kadın Olmak İçin Ne Yapmalı? Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın.

.

.

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, derneğin kadınları güçlendirmek için gerçeklleştirdirgi projeleri ve girişimci kadınların sorunlarını İşte Kadınlar'a anlattı. İzlemek için buraya tıklayın


HOLLYWOOD YILDIZLARININ KULLANDIĞI TÜRK ÇANTASI MEHRY MU - Güneş Mutlu Mavituncalılar

Haberi okumak için buraya tıklayın.

Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (TMK) Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı olan Zeynep Karahan Uslu, İşte Kadınlar'dan Tülay Şubatlı'nın sorularını yanıtladı. Videoyu izlemek için buraya tıklayın

Son Güncelleme: 08.03.2021 17:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.