Serap Aydın, "Yetkin Olmayan Yönetici Kendinden Başarılı Kadını Engelliyor"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Öğretim Üyesi Doç.Dr. Serap Aydın, "Yaptığı işte yeterli/yetkin veya başarılı olmayan yöneticiler, kendisinden daha başarılı, daha yetenekli ve dikkat çekecek bir kadının yükselmesini engellemek için duraklatıcı, engelleyici, pasifleştiren ve yalnızlaştıran politikalar izliyor. "

Tülay ŞUBATLI
Tülay ŞUBATLI
03 Mart 2021 Çarşamba 09:00
Serap Aydın, "Yetkin Olmayan Yönetici Kendinden Başarılı Kadını Engelliyor"

Bilim dünyasında kadınların yeri çoğu zaman göz ardı ediliyor. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği bilim dünyasında da hala yerini bulmuş bir kavram değil.

Kadınlar pek çok bilimsel araştırma yapıyor, ülkelerin gelişmesi için pek çok proje üretiyor, genç nesilleri geleceğe hazırlıyor.

Peki ya üniversitelerdeki bir bilim kadını hangi sorunları yaşıyor?

Gelin bir sese kulak verelim.

O ses Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Öğretim Üyesi Doç.Dr. Serap Aydın. 

SERAP AYDIN KİMDİR?

Sizi tanıyabilir miyiz?  

1971 Bafra doğumluyum. Yeşili bol, balık gölleriyle çevrili, içinden Kızılırmak nehrinin geçtiği, verimli toprakları ve neşeli insanlarıyla Samsun’un iki büyük ovasından birisidir Bafra.

İlk-Orta ve Lise eğitimimi Bafra’da aldım. Bafra’nın ilk dershanesinin ilk öğrencilerinden birisi olarak 1987’de Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) Bölümünü kazandım ve 1993’de mezun oldum.

Lisans eğitimim boyunca kaldığım öğrenci yurdunda odamı paylaştığım arkadaşlarımı okullarında ziyaret edip derslerine katılırdım.

Aralarında Hukuk ve Ziraat Fakültesi öğrencileri de vardı. Ankara Ü. Tıp Fakültesi’nin dersleri ise en ilgimi çeken dersler oldu ve mezun olana dek kendi derslerimden ziyade Tıp derslerine dinleyici olarak sıklıkla katıldım. Lisans mezuniyetim sonrasında memleketime en yakın üniversite olduğu için 19 Mayıs Üniversitesi EEM Bölümünde birer hafta ara ile Arş. Gör. ve Yüksek Lisans (YL) öğrenciliği sınavlarına katıldım ve her ikisinde de başarı göstererek 1994’de akademik iş hayatıma başladım.

Sağlık alanı ile ilgim hep devam etti ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde uzmanlığını yapmakta olan bir diş hekimi arkadaşımın tez çalışması kapsamında çene eklemlerinden kaydedilen sesleri bilgisayarda analiz ederek eklem sorunlarını tespit etmekte sayısal destek sağlayan bir çalışmada yer aldım. O yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) EEM Bölümü bünyesinde ilk kez başlatılan Biyomedikal Mühendislik Doktora programına başvurarak ilgi ve yeteneklerime uyan ve güncel trendi izleyen bir perspektifle kariyerime devam etmek istedim.

.

HEKİM ADAYLARINA

VİZYONER BAKIŞ AÇIŞI

Koşulları sağladım ve kabul aldım. Eğitim hayatım boyunca hiç yabanı dil hazırlık eğitimi almamış olmama rağmen, bir video eğitim setini edinerek bireysel çabamla aranan Yabancı Dil seviyesine de eriştim. O döenmlerde internet kullanımı yaygın ve etkin değildi. Başarıma destek görmeyi umarken, bilgi düzeyim ve eğitici/lider vasıflarımla bölüme en fazla katkı sağlayan elzem bir akademisyen olmamı gerekçe gösteren dönemin Bölüm Başkanı, ODTÜ’ye geçiş yapma talebime 3 akademik dönem boyunca rıza göstermedi.

Övgüler eşliğinde Samsun’da kalmam ve bana tanımlanan Danışmanla doktoraya devam etmem konusunda ısrar edilmesine istifamı sunarak tepki verdim. Nihayetinde kıymetli bir elemanı kaybetmek yerine doktora eğitimi sonrasında tekrar kazanmak tercihiyle benden bir taahhüt imzalamam istendi. Uygulanan bekletme/yıldırma politikasına yenik düşmedim ve 1.5 yıl geciktirilsem de Doktora eğitimime 1999’da ODTÜ’de başladım ve aynı bölümde Arş. Gör. olarak görev yapmaya devam ettim. Bilgi ve zaman yönetimini optimize etmeye gayret ettiğim yorucu ama verimli ve güzel geçen yıllardan sonra Yrd. Doç. Dr. kadrosuyla mecburi hizmet kapsamında Samsun’da 4 yıl çalıştım. Tamamen Tıp ve Sağlık alanında bilgi birikimimi ve yayınlarımı arttırarak yeni bir branş olan Biyomedikal Mühendisliği alanına geçiş yaptım ve İstanbul’a taşındım.

Vakıf üniversitelerinde Bölüm Başkanı, Lisansüstü Program Koordinatörü ve Lisans Mezuniyet Projeleri Koordinatörü, Dış İlişkiler Sorumlusu vb aktif rollerde Öğretim Üyesi olarak vizyoner katkılarda bulundum.

Her zaman yeni dersler kurgulamak ve öğrencileri düşünen ve üreten bireyler olmaya teşvik edecek seminerler düzenlemek prensibim olmuştur. 2013’de Mühendislik Bilimleri alanından YÖK’ün Doçentlik koşullarını sağlayarak Doçent ünvanı almaya hak kazandım.

Kasım-2018’de Hacettepe Ün. Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Biyofizik dalının akademik kadrosuna katılarak yıllar sonra mesleki idolüm olan branşa geçtim. Fakültemde zorunlu lisans dersleri dışında kurgusu bana ait olan seçmeli dersler vermekteyim. Bilgisayar programlama dilleri öğrenen ve yapay zekâ algoritmalarını medikal veriye uygulayabilen tıp öğrencilerimiz var. Geleceğin hekim adaylarına vizyoner bakış açısı kazandırmak ve gelişen teknolojiden haberdar etmek benim için işimde gurur ve motivasyon kaynağı.

FÜTÜRİSTİK TIP TEKNOLOJİLERİ

Kitabınız, buluşunuz, ödülleriniz var mı?

Yazmakta olduğum iki kitabım var umarım yakında okuyucularla buluşur. İkisi de beynimizi tanımak ve yönetmek üzerine masal dünyası ile bilim dünyasını hayallerimizde buluşturan kitaplar olacak.

Özellikle nöro-psikiyatride sayısal ve kanıta dayalı tanı desteği geliştirmeye yönelik, uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan çok sayıda özgün çalışmam var.

Çalıştığınız kurum hangi alanda faaliyet gösteriyor. İşinizde tam olarak neler yapıyorsunuz anlatır mısınız, özellikleriniz neler? Yeni projeleriniz neler?

Fakültemizde Türkçe ve İngilizce tıp eğitimi veriliyor. Fizyolojik sistemlerin elektriksel devre modelleri, beynin nöroelektriksel aktiviteleri, beyindeki elektriksel aktiviteler ile algılama yetenekleri arasındaki bağıllık, nöro-psikiyatride sayısal marker kestirimi ve derin öğrenme, futuristik tıp teknolojileri ve yenilikçi duygu tanıma paradigmaları konularını kapsayan lisans ve doktora düzeyinde dersler vermekteyim.

Nöro-psikiyatrik ve psikolojik farklılıkların ve hastalıkların nöro-elektriksel korteks aktivitelerinden tahmin edilmesini sağlayacak sayısal marker kestirimleri ve deneysel paradigma tasarımları üzerinde çalışmaktayım. Beynimizin farklı özelliklerde resim-görüntü, video film, ses, müzik, koku, dokunma vb uyaranlara verdiği cevapların oluşma mekanizmasını ve sağlık durumuna bağıllığını araştıran analiz yöntemleri geliştiriyorum.

.

TIPTAKI TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Şu anda eğitim açısından Tıp lisans öğrencilerimize; branş kısıtlaması olmaksızın, ilgi duydukları tıp biliminde teknolojik gelişmeleri kullanarak yeni tanı, tedavi veya terapi yöntemleri geliştirebilmeleri için farkındalık yaratacak ve bilinç düzeylerini arttıracak tarzda demo içerikli seçmeli dersler anlatmaktayım. Bu dersler benim kurgum ve sürekli gelişmeleri takip ederek demo örneklerimi güncelliyorum. Zorunlu teorik derslerin çoğunluğu ezber gerektirdiği için, bu derslerde öğrencilerimizin yaratıcı ve yenilikçi fikir üretme yetenekleri de körelmeden gelişebiliyor.

Pandemi süreci özellikle hastaları ile yakınlaşamayan doktorların internet ve teknolojiyi etkin kullanmaları gerektiğini vurgulayarak gündeme getirdi. Yenilikçi tıp uygulamalarına; sanal gerçekliğin psikiyatri alanında destekleyici tedavi aracı olarak kullanılması ve dikkat hatalarını en aza indirgemek için mikroskoplarda yapay sinir ağları ve sanal gerçeklik tekniklerinin birleştirilmesi örneklerini verebiliriz. Tıp hekimlerinin farklı olguları zihninde biriktirerek kıyaslama şansının oluşması için artık uzun yıllar boyunca çok fazla hasta görmüş olması gerekmiyor, çünkü yapay zekâ uygulamaları yüzde olasılıkla tahmin türeten sanal ve sayısal deneyim sunuyor.

Ders anlatımı dışında, istekli ve gönüllü öğrencilerimizle bilimsel araştırmalar yapabilmek için, beyin sinyallerinin ve görüntülerinin analizinde popüler bir bilgisayar programlama paketi olan MAT-LAB kodlama dilini ve komutlarını tanıtan, 'Hesaplamalı ve Davranışsal Sinirbilim' dersi açtım. Tıp lisans eğitiminde bilimsel doktora programına dahil olmayı tercih eden öğrencilerimizin aldığı bu derste inter-aktif uygulama örnekleri ile yapay zekâ ve derin öğrenme yöntemlerini medikal verilere uygulanmasını tanıtmaktayım.

6 yıllık eğitimin her senesinden gönüllü lisans öğrencilerimizle görüntü ve video filmlerin uyandırdığı beyin sinyallerinden duygu durumunu tanıma, müzik seslerinin uyandırdığı beyin sinyallerinden zihinde canlandırma yeteneklerini tanıma ve benzeri başlıklarda bilimsel araştırmalar yürütmekteyiz. Uluslararası erişime açık ve kalite onayı almış bilimsel veri tabanlarındaki sayısal beyin dalgalarını (saçlı deri üzerinden kafaya yerleştirilen başlıkla ölçülen beyin dalgaları) analiz ederek belirteç geliştiriyoruz. Böylece tıp öğrencilerimiz sinyal işlemeden bilgisayar programlamaya, deneysel paradigma tasarımından sonuçların tartışılmasına kadar bilimsel terminolojiye hâkim oluyor.

BEYNİMİZİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Bilimsel araştırmalarınızın konusunu nasıl özetlersiniz?

Beynimizin çalışma mekanizmasını anlamayı amaçlayan araştırmalar yürütmekteyim. İnsan sesi, müzik sesi, insan yüzleri veya duyguları etkileyen fotoğraflar ve filmler ile değişik kokuların uyandırdığı beyin sinyallerinden sağlık durumunun anlaşılması ve algılama yeteneklerinin sayısallaştırılması konularında çalışıyorum.

Ayrıca psikiyatri uzmanı hekimlerle tipik hastalıklarda sağlık sorunu olmayan bireylere göre beyin fonksiyonlarının hangi bölgede ve nasıl bozulduğunu ortaya çıkarabilecek yöntemler üzerinde çalışmaktayım. Örnek çalışmalarım; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklara uygulanan tedavinin sonuçlarını sayısal olarak hesaplamak ve beyin haritasına dönüştürmek, erişkin erkek ve kadınların özdeş filmler izledikleri sırada ölçülen beyin sinyallerinden hangi duygu durumunda olduklarını tahmin etmek ve cinsiyete bağıl algılama farklılıkları olup olmadığını ortaya koymak, Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) hastalığının hangi beyin bölgelerinde bozulma yarattığının tahmin edilmesi, erişkinlerin negatif duyguları uyandıran görüntülere verdiği beyin cevaplarından şizofreni başlangıcı olup olmadığının yüzde olasılık cinsinden tahmin edilmesi ve benzeridir.

BEYNİMİZ DEĞİŞİYOR

İnsan beyninde evrimleşme olduğunu düşünüyor musunuz ?

Evet ebeveynlerin beslenme alışkanlıkları kadar sosyal paylaşımları ve davranışsal deneyimleri de beyin fonksiyonlarını değiştirdiği gibi yeni kuşakların kendilerini içinde buldukları teknolojik koşullar ve yoğun uyaranlar, beynin algılama, anlama ve akıl yürütme tarzını oldukça değiştirmekte.

Çünkü beynimizdeki nöronların birbirleri ile biyolojik ve kimyasal bağlar oluşturarak haberleşmesi genetik faktörlerin yanı sıra beslenme, fiziksel beden hareketleri, uyku düzeni ve beş duyu organımızın algıladığı ve beynimizde anlamlandırılan uyaranların çeşitliliği ve tekrarlanması ile ilgili. Sinirbilim araştırmaları zekâ tipinin ve ruh sağlığının duygusal deneyimlerle değişebildiğini gösteriyor. Yeni nesil gençler yeteneklerini disiplinler-arası veya çok-disiplinli çalışmalar kurgulayarak veya dahil olarak değerlendirmeliler. Eski ve kalıplaşmış mesleki ve davranışsal sınırların aşılması ve değişimlerin kazanıma dönüşmesi gerekiyor.

BAŞARININ ANAHTARI

TIP TEKNOOJİ VE FELSEFE

Sizin mesleğinizi seçmek isteyen veya bu yolda ilerleyenler kadınlara rehber olması için yaptığınız işle ilgili, uzmanlığınızın olduğu konuda püf noktalarını paylaşır mısınız?
 

Benim alanım çok-disiplinli ve klinik bilimlerle iş birliği kurmayı gerektiren, keyifli ve yaşama dokunan bir alan. Bu yüzden başarılı olmanın anahtarı Tıp-Teknoloji-Felsefe üçlüsünü birleştirebilen pozitif düşünceye sahip olmak. Yerine göre iyi bir dinleyici, iyi bir gözlemci ve iyi bir teknoloji kullanıcısı olmak ise başarının zeminini hazırlıyor diyebilirim.

ZEKASINI FAYDAYA DÖNÜŞTÜREN

Çalışan kadın olmak ne demek nasıl açıklarsınız? Kadınlar neden çalışmalı? Çalışan kadınların yaşadığı en önemli sorunlar sizce neler? Siz engellerle karşılaştınız mı?

Çalışan kadın olmak, her yönüyle zekâsını ve yeteneklerini hem ailesi hem toplum için en üst düzeyde faydaya dönüştürmektir.

Kadınlar doğası gereği sahiplenme-koruma-sevgi duyguları yoğun olan, hızlı düşünebilen ve pratik zekâlı insanlar. Farkında olmasalar da davranış ve tutumları ile çevrelerine yön verebilen güçteler ve bu yüzden genellikle kişisel menfaatleri yönünde bu gücü kontrol ve kumanda altına almak isteyen kişilerin baskılarına maruz kalıyorlar.

Kadınlardaki gücü ele geçirme ve kumanda etme çabasından ötede daha sıklıkla yaşanan durum ise özellikle yaptığı işte yeterli/yetkin veya başarılı olmayan yöneticilerin kendisinden daha başarılı, daha yetenekli ve dikkat çekecek bir kadının yükselmesini engellemek için duraklatıcı, engelleyici, pasifleştiren ve yalnızlaştıran politikalar izlemeleri. Ben de akademik iş hayatımda duraklatma niyetli yalnızlaştırma çabaları ile karşılaştım. Örneğin Doçentlik ve Profesörlük kadrolarının tahsisinde benzer kıskançlık ve ego yarışları maalesef yaşanabiliyor.

ÇALIŞAN KADININ SORUNLARI

Çalışan kadınlar karşılaştıkları engelleri nasıl aşabilir?

Çalışan kadının kendine has iş odaklı ve alternatifli hedefleri olmalı, kendisine çizdiği yol haritasında sakin ama kararlı yürümeli. Bu yolda dört mevsimi görebilir, her zaman bahar olmuyor, önemli olan değişen koşullara uygun yeni çözümler getirebilmek ve alternatif yaratmak.

Beynimizde tipik bölgeler aynı fonksiyonlardan sorumlu olsa da nöronlar arası haberleşmede kullanılan sinaptik bağlantı desenleri parmak izi gibi kişiye özel.

Bir kadın olarak ailemize ve iş çevremize bağımlı değil bağlı hareket edebilmeyi, özgün yaşamayı başarmalıyız. Bir lideri örnek alabiliriz ama iş hayatımızdaki başarılar bize ait doneler içermeli.

Engeller bizi yıldırmamalı, pes etmeden sorunlarla birlikte yaşamayı ve başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Hiçbir konuda çıkış yolu tek değildir.

Sorun yaşayan kadınlara çözüm olasılıklarını görebilmeleri için, başarılı buldukları ve örnek alabilecekleri kişilerle gerektiğinde fikir alış-verişi yapmalarını ve duygusal/düşünsel paylaşımda bulunmalarını tavsiye edebilirim.

Genetik özelliklerimiz sınırlarımızı çizse de beynimiz algılarla gelişiyor. Düşünme, hayal kurma ve akıl yürütme becerilerimizi geliştirmek ve bakış açımızı geniş tutabilmek için sıklıkla dergi-gazete-kitap okumalı ve çeşitli konseptlerde filmler izlemeliyiz. Ve elbette besin-spor-sevgi üçlüsüyle birlikte yaşamalıyız.

KADINLAR ÖNCE NE YAPMALI?

İstihdamda daha fazla kadının yer alması için kadınlara bir çağrınız var mı? Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için erkekler neler yapmalı, erkeklere bir çağrıda bulunur musunuz?


Kadınların önce kendi özelliklerini tanıması ve başarılı kadınlardan haberdar olmaları gerekiyor.

İstihdamda kadınlara daha fazla yer açmak için farklı yeteneklere uygun iş olanaklarını yeterince tanıtabilmeliyiz. Görsel medyada farklı sektörden kadınları bir araya getiren söyleşilerle yetenek ve başarı çeşitliliğine dikkat çekilebilir.

Erkeklerin ve aile büyüklerinin sözlü iletişimin yanı sıra beden dilinin de manevi açıdan yıldıran veya destekleyen özellikler içerebileceğini unutmadan, önce evde sonra iş hayatında kadınlara daha fazla söz hakkı vermesi gerekiyor. En yeni sinirbilim araştırmaları çocukluk döneminde ebeveynlerin göstereceği sevgi ve ilginin beyin gelişiminde en önemli etken olduğunu gösteriyor. Duyguların başlatılması ve oluşumu beynimizde gerçekleşiyor. Zekâ tipimiz ve seviyemiz bile beynimizin duygulardan sorumlu olan bölgelerine yakın olan nöronların yapısına ve fonksiyonuna bağlı gelişiyor ve değişebiliyor.

İYİMSER VE UMUTLU

Pandemi nedeniyle işiniz nasıl etkilendi, evde neler yapıyorsunuz, iş bölümü nasıl?
 

Benim birincil sorumluluğum eğitim vermek olduğu için derslerimle ilgili dijital dosyalar hazırlayıp öğrencilerimle paylaştım ve internet üzerinden iletişime dayalı ödevler tanımladım. Dolayısıyla pandemi sürecinde işime gerek ofiste gerekse evde çalışarak devam edebildim.

Bilimsel araştırmalarımın okuma-yazma-bilgisayar analizi aşamalarına ve paydaşlarımla iletişim kurmaya yine bilgisayar ve internet kullanarak devam ettim.

Yaşam belirtilerinden uzaklık hissi verdiği için kampüsün uzun süre boş ve sessiz olmasından etkilenmemek pek olası değil. Yine de temkinli ama iyimser ve umutlu bir ruh halinde kalmayı ve güneş ışıltısından enerji alarak çalışmayı tercih ettim.

EGOLARA YER VERMEYEN YENİ BİR ÇAĞ

Pandemi sonrası yeni normal hayatta sizce bizi nasıl bir hayat, ekonomi bekliyor?

İnsanlık olarak sağlık ve ekonomi alanında global dayanışma kurabileceğimizi hissederek yaşadık. Sorun değil çözüm üreten insanlara ihtiyaç duyan, kişisel hırs ve egolara yer vermeyecek yeni bir teknoloji çağına adım atıyoruz. Koşullara uyum sağlamayan ve kendisini geliştiremeyenler sistemin dışına otomatik olarak çıkacaktır.

Her sektörde ortaya çıkan sorunları tanımlayabilmeli ve kaynak yönetimini optimize edecek çözümler üretmek için keskin ve dar sınırlar çizmeden, Fikir-Zekâ-Deneyim-Yöntem-Finans güçlerimizi birleştirmeliyiz. İnovatif düşünen insanların yeteneklerini birleştiren çok-disiplinli iş birliklerine daha açık olmalıyız. Akıl ve bilim yolunda buluşmak dileğiyle …

..

...

İŞTE KADINLAR'IN YENİ MARKASI SOSSE BOX İLE TANIŞTINIZ MI?

SOSSE BOX TAKI DÜZENLEME SAKLAMA KUTUSU OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Deri takı kutusu fermuarlı çanta organizer ile takı düzenlemek, organize etmek, yanınızda taşımak artık çok kolay..

Trendyol'dan satın almak için linke tıklayın. https://www.trendyol.com/magaza/sosse...

Tatil veya iş seyahatlerinizde en sevdikleriniz küpe, yüzük, kolye veya saat ... Altın, gümüş, pırlanta veya bijuteri... En sevdiğiniz takınız ne olursa olsun Sosse Box takı organizer kutusu ile yanınızda taşıyabilirsiniz. Takı için üretilen bölmeli takı kutusu tamamen el yapımı özelliği ve ince işçiliği ile dikkat çekiyor. İzlemek için BURAYA TIKLAYIN

.

Takı çantasının alt kısmındaki çoklu bölmeli bölümler farklı seçenekler sunuyor. Rulo sünger b küpelerinizi ve yüzüklerinizi yerleştirebilirsiniz. 4 bölmeli kısımda ise yine küpe, kolye, bilezik veya yüzüklerinize yer var. Çıkarılabilir bölücüler sayesinde bu kısma bilezik ve künyelerinizi rahatça koyabilirsiniz.

Trendyol'dan satın almak için BURAYA TIKLAYIN

.

.

Küçük siyah parça ise küpeleriniz için fazladan depolama imkanı sağlıyor. Geniş ara kapak bol alanlı bir küpe düzenleyici. Küpeleriniz için bol bol yer var. Takı küpe kutusunun kolayca kapanabilmesi için küpelerinizi kapağın üst kısmına yerleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Küpelerinizi taktıktan sonra kapağı, kolyelerin bulunduğu üst kapağa sağ ve sol köşelerinden bastırarak yerleştirin.

Trendyol'dan satın almak için BURAYA TIKLAYIN

.

.

Kutunun kapağındaki bölüm ise kolyelik - kolye organizeri Kolyelerinizi yerleştirebilir, zincirlerinizi özel kese kısmında düzenleyebilirsiniz. Kolye düzenleyici takı kutusu ile kolyeleriniz güvende. Takı düzenleyici çata kutu aynı zamanda harika bir dolap için düzenleyici işlevine sahip. Çekmece içi düzenleyici olarak da kullanabilirsiniz.

Trendyol'dan satın almak için BURAYA TIKLAYIN

.

banner274

Takı mücevher çantasını isterseniz makyaj organizeri - makyaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Alt kısımdaki bölmeli kısma ruj, allık, göz farı gibi makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz.

Trendyol'dan satın almak için BURAYA TIKLAYIN

.

Takı kutusu veya takı çantası aynı zamanda hediyelik bir alternatif. Yani hem sizin hem de sevdikleriniz için oldukça şık bir hediye aynı zamanda. Doğum günü hediyesi, yılbaşı hediyesi, Sevgililer Günü veya Anneler Günü için göz alıcı bir hediye.

DETAYLAR

Kutu Ebatı:

En 21.5 cm

Boy 16.5 cm

Yükseklik 5.5 cm

Malzeme: Dışı Vegan Suni Deri - İçi Krem Renginde Kadife Kuyumcu Kumaşı

Renk: Dışı Siyah - İçi Krem

Trendyol'dan satın almak için BURAYA TIKLAYIN

....

İŞTE KADINLAR'I DESTEKLEMEK İSTERSENİZ EĞER YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLABİLİR VİDEOLARI BEĞENİP PAYLAŞABİLİRSİNİZ

Kadınların Emeği Platformu, Kendi İşini Kuran Kadınlara Ücretsiz Destek Veriyor

İzlemek için BURAYA tıklayın.

.

Selen Kocabaş,"Çocukla Birlikte İş Hayatına Ara Verip Dönmüyoruz, Bu Ciddi Problem"

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş, "İş hayatına kadınların katılımı yüzde 38. İlk adım evlilik, ikinci en önemli adım çocuk; çocukla birlikte iş hayatına ara verip geri dönmüyoruz. Bu ciddi problem. Halbuki erkeklerin istihdama katlımı %74’lerde. Ülkemiz sürüdürülebilir zeminde ilerleyip değer üretecekse ancak %38 ‘leri erkekler seviyelerine yaklaşacak hedefler koymakla olacak."

ÖZEL RÖPORTAJIMIZI OKUMAK İÇİN buraya TIKLAYIN

.

Başak İlhan'dan, Amerika'ya İhracat Yapmak İsteyenler İçin ROAD Akademi

Seri internet girişimcisi ve e-ticaret uzmanı Başak İlhan, Amerikaya ihracat nasıl yapılır merak edenler için Road Akademi'yi kurdu. E-ticaret nasıl yapılır tüm ayrıntılarıyla öğretilen Road Akademi'deki online eğitimlerde ihtiyaç duyulan tüm bilgiler aktarılıyor. Haberi okumak için buraya tıklayın.

.

.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar ile yaptığımız video röportaj Youtube kanalımızda yayında.Aktar, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu olarak yaptıkları projeleri ve çalışan kadınların, girişimci kadınların sorunlarını anlattı. Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın

Başarılı iş kadını Note Cosmetics Genel Müdürü Beril Koparal, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin yönetiminde yer alan iş kadınlarıyla yola çıktıkları Lotus Kadınları Platformu'nu neden kurduklarını ve projelerini anlattı. İzlemek için BURAYA tıklayın.

.

Sevgilin seni az mı çok mu seviyor? Çok mu kıskanç? O zaman şimdi izlemek için BURAYA tıkla

Başarılı İş Kadını Mehtap Yıldız - Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile özel röportajımızı izlemek için şimdi buraya tıklayın.

.

.

.

Başarılı İş Kadını Ebru Darip /Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcıssı ile özel röportajı izlemek için BURAYA tıklayın.

.

.

.

Başarılı İş Kadını Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç ile Özel Röportaj - İş Dünyasında Kadın Olmak - İzlemek için BURAYA tıklayın

.

Nur Ger, 40 Erkekle yola çıktı kadınlar için Yanındayız Derneği'ni Kurdu. İzlemek için buraya tıklayın.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem - Kadınları Güçlendiren Projeler İzlemek için BURAYA tıklayın

BUiKAD Başkanı Oya Eroğlu, Kadınları Destekleyen Projeleri Anlattı

Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın

.

.

Zülal Koç - TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu olarak yaptıkları çalışmaları ve kadın girişimcilerin sorunlarını anlattı.

Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra abone olundu yazısının yanındaki çan işaretine dokunmayı unutmayın.

.

.

.

Gülseren Açar ile Özel Röportaj

Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Gülseren Açar, derneğin kuruluş amacını ve yaptıkları çalışmaları İşte Kadınlar'a anlattı. İş dünyasında kadınların karşılaştığı sorunları da dile getiren Gülseren Açar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için neler yapılması gerektiğini de anlattı. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

.

.

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meral Özdemir, İşte Kadınlar'ın sorularını yanıtlayarak DOGÜNKAD'ın cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerçekleştirdiği projeleri anlattı. Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın.

.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu İşte Kadınlar'a derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler vererek çalışan kadınların ve girişimci kadınların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini anlattı. İzlemek için BURAYA tıklayın

Girişimci İş Kadınları Derneği YK Başkanı Ayferi Tuğcu - Projeler - Girişimci Kadın Sorunları - Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın

.

.

İZİKAD - İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin, İşte Kadınlar'a hayatını, İZİKAD'ın projelerini ve çalışan kadınların sorunlarını anlattı. Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın.

.

.

.

E Ticaret Uzmanı Kadın Girişimci Başak İlhan ile Girişimcilik Hikayesi, E-ticaret Nasıl Yapılır, E-ticaret fikirleri izlemek için buraya tıklayın.

.

.

Bilim Kadını Burçin Mutlu Pakdil, Kimdir? Galaksiyi Nasıl Buldu? Bilim Kadın Olmak İçin Ne Yapmalı? Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın.

.

.

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, derneğin kadınları güçlendirmek için gerçeklleştirdirgi projeleri ve girişimci kadınların sorunlarını İşte Kadınlar'a anlattı. İzlemek için buraya tıklayın


HOLLYWOOD YILDIZLARININ KULLANDIĞI TÜRK ÇANTASI MEHRY MU - Güneş Mutlu Mavituncalılar

Haberi okumak için buraya tıklayın.

Videoyu izlemek için BURAYA tıklayın.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (TMK) Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı olan Zeynep Karahan Uslu, İşte Kadınlar'dan Tülay Şubatlı'nın sorularını yanıtladı. Videoyu izlemek için buraya tıklayın

Son Güncelleme: 28.10.2021 22:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.