Türkiye Corona Virüs Bilim Kurulu'ndaki Kadın Doktorlar

Canları pahasına görevlerinin başında hem hastaları hem de tüm Türkiye için umut olan Bilim Kurulu'ndaki kadın doktorlar canları pahasına hem hastanelerde çalışıyor hem de tüm ülke için corona virüs ile mücadelede rehberlik ediyorlar.

Tülay ŞUBATLI
Tülay ŞUBATLI
23 Mart 2020 Pazartesi 14:09
Türkiye Corona Virüs Bilim Kurulu'ndaki Kadın Doktorlar

Türkiye'nin corona virüs ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığı tarafında oluşturulan Bilim Kurulu rehberlik yapıyor. Kurulda yer alan kadın üyeler ise bir yandan ev ve iş yaşam dengelerini bulmaya çalışırken, bir yandan çalıştıkları hastanelerde coranavirüs vakalarının tedavileriyle ilgilenen, laboratuvarlarda araştırma yapan Bilim Kurulu üyeleri, bir yandan da Sağlık Bakanlığı ile toplantılara katılıyor, ilerleyen süreçle birlikte günbe gün ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için çalışıyorlar. Bütün bunları yaparken kendilerini, ailelerini, çocuklarını corona virüse yakalanma riskiyle yüz yüze bırakmak zorunda kalıyor hatta hastalanıyorlar. Canları pahasına görevlerinin başında hem hastaları hem de tüm Türkiye için umut olan Bilim Kurulu'ndaki kadın doktorları sizlere tanıtmak istedik. 

ARZU TOPELİ İSKİT  

Hacettepe Üniversitesi

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi /Anabilim Dalı Başkanı

TEV Orhan Birman bursu ile 1996-1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Yoğun Bakım eğitimi alan Prof. Dr. Arzu Topeli İskit, 1998 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi/Bilim Dalı Başkanıdır. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör olmuştur. 2000 yılında Amerikan Toraks Derneği genç araştırmacı, 2001 yılında Avrupa Solunum Derneği KOAH lokal araştırma ödülünü almıştır. 2005 yılında kurulmuş olan Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği’nin kurucu başkanlığını 2008 yılına kadar yürütmüştür ve halen derneğin ikinci başkanıdır. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisinin Editörüdür. 2013 yılında Dünya Yoğun Bakım Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2011 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhekimliğini yürüttü.

DOÇ.DR. ŞEBNEM ERDİNÇ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi-SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Hacettepe Tıp Fakültesi Mezunu olan olan Doç.Dr.Şebnem Erdinç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Uzmanı olarak çalışıyor. 

PROF.DR.RAHMET GÜNER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Şehir Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof.Dr.Hatice Rahmet Güner,  11 Şubat 1966 yılında Ankara'da doğdu.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden  1989 yılında mezun oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ise 1998 yılında “Kronik Hepatit B İnfeksiyonunda İnterferon Tedavisine Cevabın Değerlendirilmesi” tezi ile tıpta uzmanlığını kazandı. 

Sırasıyla çalıştığı kurumlar;

Hatay Merkez Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi 1989-1990 Doktor

Ankara Merkez 3 no.lu AÇS ve AP Merkezi 1990-1994 Dr.Arş.Gör.

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 1994-1998 Uzm.Dr.

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998-1999 Öğretim Görevlisi

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 1999-2000 Yar.Doç.

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000-2005 Doç.Dr.

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversite 2005 Şef Yardımcısı

S.B. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2005-2012 Prof.Dr. ve Eğitim Görevlisi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, S.B. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2012-….

 

PROF.DR. CANAN AĞALAR

SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı

Ankara’da doğdu. Özel Yükseliş Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Bandırma Devlet Hastanesi Acil Servisi ve Ankara 4. Verem Savaş Dispanserinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisasımı Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. Aynı Hastanede dört yıl uzman olarak çalıştı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent ve doçent kadrolarında görev yaptı. 2003 yılından beri Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında çalıştı.

PROF.DR.MÜŞERREF ŞULE AKÇAY

Başkent Ünv. Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları

1968 Ankara doğumludur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun

olmuştur. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’ da ihtisasını

tamamlamıştır. 1997-2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Hastalıkları AD’da Uzman Doktor olarak 2001-2004 yılları arasında ise yardımcı Doçent

Doktor olarak çalışmıştır. 2004 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör ünvanını almış ve halen

Başkent ÜTF Göğüs Hastalıkları AD’da çalışmaktadır. Ocak 2017 tarihinden itibaren Başkent

ÜTF Göğüs Hastalıkları AD Başkanlığı'na atandı. Başkent ÜTF Dönem IV koordinatörlüğü

ve başkoordinatör yardımcılığı görevlerini aldı.Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, Tütün

Kontrolü ÇG YK üyelikleri, Genel Sekreterliği TÜSAD Tütün Kontrolü YK üyeliği, Ankara

Şubesi Başkanlığı, Kongre Bilimsel Komite Başkanlığı görevlerini üstlendi. Tütün Kontrolü

konulu kitap editörlükleri, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın ve kongre bildirisi, ulusal

kitaplarda bölüm yazarlığı yapmış ve yapmaktadır.

26 kitabı bulunuyor Kitaplarından bazıları

Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Serisi

Göğüs Hastalıkları El Kitabı

Solid organ transplantasyonu olgularında akciğer enfeksiyonları

 

PROF.DR. ZELİHA TUFAN KOÇAK

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Tıpta Uzmanlık, Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Türkiye 2003 - 2009

Yüksek Lisans, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Türkiye 1999 - 2002

Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 1994 - 1999

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Araştırma Alanları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2012 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2012 - 2012

Mesleki Deneyim

YÖK Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2015 - Devam Ediyor.

 

PROF.DR.SERAP ŞİMŞEK YAVUZ  

İstanbul Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1993-1997 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde tamamladı. 1998-2013 yılları arasında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalıştı. 2013 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Klimik) ve Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) üyesidir. Klimik altında 2015 yılında kurulan İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun başkanıdır. Kardiyovasküler infeksiyonlar ve sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır.

DOÇ.DR.GÜLAY KORUKLUOĞLU

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu

Kovid-19 için geliştirilen yerli tanı kiti daha hızlı sonuç verecek Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu "İlk başta 90 dakika olabilecek sistem elimizdeki kontrolleri kullanarak ya da DSÖ'den gönderilen pozitif kontroller uyarlanarak daha kısa sürede çalışmamıza imkan veriyor" Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, Kovid-19 için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin, "İlk başta 90 dakika olabilecek sistem elimizdeki kontrolleri kullanarak ya da Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) gönderilen pozitif kontrolleri uyarlanarak daha kısa sürede çalışmamıza imkan veriyor." ifadesini kullandı.

DR. AYLA AYDIN

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı

1989 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde mikrobiyoloji alanında doktora yaptı. İlaç sektöründe klinik araştırmalar, saha koordinatörü ve medikal danışman olarak görev yaptı. Sağlık Ocağı Hekimliği, Toplum Sağlığı Merkezi Hekimliği ve Başkanlığı, Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Doktorluğu ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2014 yılında Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığında birim sorumlusu olarak göreve başladı. Haziran 2016 tarihinden itibaren Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

banner274

PROF.DR.YEŞİM TAŞOVA  

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Tıpta Uzmanlık, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 1989-1992

Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1981-1987

Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, tıp Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor

Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2001 - 2006

Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1993 - 2001

PROF.DR. AYŞEGÜL FÜSUN EYÜBOĞLU

Başkent Üniversitesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıpta Uzmanlık (1996), Atatürk Göğüs Hastalikleri ve Cerrahisi Merkezi, Göğüs Hastalikleri

Tıp Doktoru (1990), Ankara Üniversitesi, Tavsiye

Çalışma Alanları

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Ödüller

Öner Eyüboğlu F. Toraks Derneği Genç Araştırmacı Ödülü. Toraks Derneği ", Ankara", 01/05/2005.

Eyuboğlu F. 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 2.Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi Sözlü Sunum Ödülü. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ",.", 07/10/2013.

Projeler

ESAT-6 ve CFP-10 antijenlerine spesifik T- Lenfositlerin etkin olduğu. ", TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Bursu", TÜBİTAK ", 01/05/2008.

Kitaplarından bazıları;

Eyüboğlu FÖ, Bacakoğlu F, Akalin H, Edis EÇ, Ergan B, Eryüksel E, Gencer S, Gülay Z, Gür D, İskit AT, Kilinç O, Metin DY, Öncül O, Özymaz E, Pullukçu H, Sayiner A, Taşbakan M , Uçan ES, Yılmaz A. Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Feza BACAKOĞLU editörleri. TÜRK TORAKS DERNEĞİ ERİŞKİNLERDE HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. :; 2018

Eyüboğlu F. Katı Organ Nakli Alıcılarındaki Enfeksiyonlar Özel Sayısı. Katı organ nakli ve bakteriyel infeksiyonlar: katı organ nakli alıcılarında pnömoni .. In: .. editörleri. Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Dergisi. ..: ..; 2017. s.194-200.

Öner Eyüboğlu F. Orhan Arseven editörleri. Temel Akciğer Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015

SİZ DE BİYOGRAFİNİZİN YAYINLANMASINI İSTİYORSANIZ BİZE YAZIN

İLETİŞİM - istekadinlarmedya@gmail.com

İŞ DÜNYASINDAKİ KADINLARIN BİYOGRAFİLER İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

SİZ DE İŞ DÜNYASINDA YER ALIYORSANIZ BİZE BİYOGRAFİNİZİ FOTOĞRAFLARINIZLA BİRLİKTE GÖNDERİN YAYINLAYALIM.

istekadinlarmedya@gmail.com

BİYOGRAFİLER
Esin Güral Argat kimdir?
Esin Güral Argat kimdir?
Aslı Erdoğan kimdir?
Aslı Erdoğan kimdir?
Alsev Utku kimdir?
Alsev Utku kimdir?
Ahu Dolu kimdir?
Ahu Dolu kimdir?
Esra Osmanağaoğlu kimdir?
Esra Osmanağaoğlu kimdir?
Serpil Timuray kimdir?
Serpil Timuray kimdir?
Ayşegül Bensel kimdir?
Ayşegül Bensel kimdir?
Ayşegül İldeniz kimdir?
Ayşegül İldeniz kimdir?
Gözde Erbaz kimdir?
Gözde Erbaz kimdir?
Ayşen Zamanpur kimdir?
Ayşen Zamanpur kimdir?
Ruken Mızraklı kimdir?
Ruken Mızraklı kimdir?
Perihan Çöçelli kimdir?
Perihan Çöçelli kimdir?
Selen Erdeniz kimdir?
Selen Erdeniz kimdir?
Güzin İlker kimdir?
Güzin İlker kimdir?
Özgül Öztürk Aksu kimdir?
Özgül Öztürk Aksu kimdir?
Esra Bezircioğlu kimdir?
Esra Bezircioğlu kimdir?
Feyhan Kapralı kimdir?
Feyhan Kapralı kimdir?
Fisun Usta kimdir?
Fisun Usta kimdir?
Özlem Açıkel Turhan kimdir?
Özlem Açıkel Turhan kimdir?
Devrim Erol kimdir?
Devrim Erol kimdir?
Gamze Cizreli kimdir?
Gamze Cizreli kimdir?
Bahar Kayserilioğlu kimdir?
Bahar Kayserilioğlu kimdir?
Emine Perviz Erdem kimdir?
Emine Perviz Erdem kimdir?
Şule Yüksel kimdir?
Şule Yüksel kimdir?
Şila Gök kimdir?
Şila Gök kimdir?
Sanem Oktar kimdir?
Sanem Oktar kimdir?
Çiğdem Ertem kimdir?
Çiğdem Ertem kimdir?
Zehra Güngör kimdir?
Zehra Güngör kimdir?
Tülin Akın kimdir?
Tülin Akın kimdir?
Başak Taşpınar Değim kimdir?
Başak Taşpınar Değim kimdir?
Neşe Gök kimdir?
Neşe Gök kimdir?
Yasemin Bedir kimdir?
Yasemin Bedir kimdir?
Çağlar Çabuk Kimdir?
Çağlar Çabuk Kimdir?
Rengin Onay kimdir?
Rengin Onay kimdir?
Zuhal Mansfield Kimdir?
Zuhal Mansfield Kimdir?
ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY KİMDİR?
ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY KİMDİR?
CAROLINE KOÇ KİMDİR?
CAROLINE KOÇ KİMDİR?
LEYLA ALATON KİMDİR?
LEYLA ALATON KİMDİR?
Melek Pulatkonak Kimdir?
Melek Pulatkonak Kimdir?
Neriman Ülsever Kimdir?
Neriman Ülsever Kimdir?
EBRU ÖZDEMİR Kimdir?
EBRU ÖZDEMİR Kimdir?
BERNA İLTER Kimdir?
BERNA İLTER Kimdir?
DAMLA BİROL Kimdir?
DAMLA BİROL Kimdir?
MERİ İSTİROTİ Kimdir?
MERİ İSTİROTİ Kimdir?
Zeynep Bodur Okyay Kimdir?
Zeynep Bodur Okyay Kimdir?
DERYA TÜRKKORKMAZ Kimdir?
DERYA TÜRKKORKMAZ Kimdir?
İpek Kıraç kimdir?
İpek Kıraç kimdir?
Zuhal Şule Kuban Arditti Kimdir?
Zuhal Şule Kuban Arditti Kimdir?
SEMİHA ÖZTÜRK Kimdir?
SEMİHA ÖZTÜRK Kimdir?
PROF.DR. SİBEL YAMAK Kimdir?
PROF.DR. SİBEL
Nilüfer Bulut kimdir?
Nilüfer Bulut kimdir?
Zehra Neşe Kavak Kimdir?
Zehra Neşe Kavak Kimdir?
Gülsüm Azeri Kimdir?
Gülsüm Azeri Kimdir?
Rina Onur Şirinoğlu kimdir?
Rina Onur Şirinoğlu kimdir?
Dilek Ersöz Adak kimdir?
Dilek Ersöz Adak kimdir?
Binnur Güleryüz Onaran kimdir?
Binnur Güleryüz Onaran kimdir?
Rana Özşeker kimdir?
Rana Özşeker kimdir?
Aslı Derbent Özkan kimdir?
Aslı Derbent Özkan kimdir?
Müge Yalçın kimdir?
Müge Yalçın kimdir?
Cavidan Demirağ kimdir?
Cavidan Demirağ kimdir?
Meriç Aykol kimdir?
Meriç Aykol kimdir?
Zeliha Saraç kimdir?
Zeliha Saraç kimdir?
Fatma Büyükbaş Umut kimdir?
Fatma Büyükbaş Umut kimdir?
Nazan Özbaydar kimdir?
Nazan Özbaydar kimdir?
Cansel Turgut Yazıcı kimdir?
Cansel Turgut Yazıcı kimdir?
Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan kimdir?
Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan kimdir?
Neşecan Çekici kimdir?
Neşecan Çekici kimdir?
Füsun Yılmaz Phillipson kimdir?
Füsun Yılmaz Phillipson kimdir?
Özlem Gökçe kimdir?
Özlem Gökçe kimdir?
GÜLFEM SENA TANDOĞAN kimdir?
GÜLFEM SENA TANDOĞAN kimdir?
AYŞEGÜL ŞAHİN KOCAMEŞE kimdir?
AYŞEGÜL ŞAHİN KOCAMEŞE kimdir?
Pınar Ersin Kollu kimdir?
Pınar Ersin Kollu kimdir?
TÜLİN AYDAN ORMANCI
TÜLİN AYDAN ORMANCI
Hülya Demir kimdir?
Hülya Demir kimdir?
Sevdil Yıldırım kimdir?
Sevdil Yıldırım kimdir?
Yasemin Budak kimdir?
Yasemin Budak kimdir?
Dilek Cesur kimdir?
Dilek Cesur kimdir?
Didem Ertop kimdir?
Didem Ertop kimdir?
Oylum Talu kimdir?
Oylum Talu kimdir?
Canay Atalay kimdir?
Canay Atalay kimdir?
Elif Ergu Demiral kimdir?
Elif Ergu Demiral kimdir?
PINAR DEMİRDAĞ KİMDİR?
PINAR DEMİRDAĞ KİMDİR?
HANDE BERKTAN KİMDİR?
HANDE BERKTAN KİMDİR?
EMİNE SABANCI KAMIŞLI KİMDİR?
EMİNE SABANCI KAMIŞLI KİMDİR?
BERRİN BENLİ KİMDİR?
BERRİN BENLİ KİMDİR?
Bahar Saygılı kimdir?
Bahar Saygılı kimdir?
Şahika Encümen kimdir?
Şahika Encümen kimdir?
Elif Dağdeviren kimdir?
Elif Dağdeviren kimdir?
Ece Çiftçi Kimdir?
Ece Çiftçi Kimdir?
Erman Karaca kimdir?
Erman Karaca kimdir?
Gül Günver Turan kimdir?
Gül Günver Turan kimdir?
Tülin Karabük kimdir?
Tülin Karabük kimdir?
Mehru Aygül Kimdir?
Mehru Aygül Kimdir?
Gökçe Gülcüler Kimdir?
Gökçe Gülcüler Kimdir?
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü kimdir?
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü kimdir?
Suzan Toplusoy kimdir?
Suzan Toplusoy kimdir?
Hediye Güral Gür kimdir?
Hediye Güral Gür kimdir?
Diğdem Cengiz Gürsel kimdir?
Diğdem Cengiz Gürsel kimdir?
Funda Ocak kimdir?
Funda Ocak kimdir?
Aslı Şafak kimdir?
Aslı Şafak kimdir?
Tuğba Jabban kimdir?
Tuğba Jabban kimdir?
Duygu Yılmaz kimdir?
Duygu Yılmaz kimdir?
Hülya Gedik kimdir?
Hülya Gedik kimdir?
Özlem Akyüz Atamer kimdir?
Özlem Akyüz Atamer kimdir?
Rana Birden Çorbacıoğlu kimdir?
Rana Birden Çorbacıoğlu kimdir?
Tülin Tezer Kimdir?
Tülin Tezer Kimdir?
Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar kimdir?
Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar kimdir?
Ufuk Tarhan kimdir?
Ufuk Tarhan kimdir?
Gülcan Güçlü kimdir?
Gülcan Güçlü kimdir?
TANJU CEPHELİ KİMDİR?
TANJU CEPHELİ KİMDİR?
PINAR KALAY AKSAKAL Kimdir?
PINAR KALAY AKSAKAL Kimdir?
SUZAN SABANCI DİNÇER KİMDİR?
SUZAN SABANCI DİNÇER KİMDİR?
Yeşim Müftüler Seviğ kimdir?
Yeşim Müftüler Seviğ kimdir?
Didem Dinçer Başer kimdir?
Didem Dinçer Başer kimdir?
Özge Akbulut kimdir?
Özge Akbulut kimdir?
Sevilay Kop kimdir?
Sevilay Kop kimdir?
Ebru Dildar Edin kimdir?
Ebru Dildar Edin kimdir?
Canan Ercan Çelik kimdir?
Canan Ercan Çelik kimdir?
Ebru Arzu Çağdaş kimdir?
Ebru Arzu Çağdaş kimdir?
Elif Dürüst kimdir?
Elif Dürüst kimdir?
Başak Şengül kimdir?
Başak Şengül kimdir?
CANAN ÇELEBİOĞLU KİMDİR
CANAN ÇELEBİOĞLU KİMDİR
Tuğba Özdenal kimdir?
Tuğba Özdenal kimdir?
Nilhan Antitoros kimdir?
Nilhan Antitoros kimdir?
Melek Özkesen kimdir?
Melek Özkesen kimdir?
Zeynep Hüveyda Akdilli Oral kimdir?
Zeynep Hüveyda Akdilli Oral kimdir?
Ayşe Yenel kimdir?
Ayşe Yenel kimdir?
Buket Eminoğlu Pilavcı kimdir?
Buket Eminoğlu Pilavcı kimdir?
Serra Titiz kimdir?
Serra Titiz kimdir?
Aysun Sayın kimdir?
Aysun Sayın kimdir?
Meral Güzel kimdir?
Meral Güzel kimdir?
Fatoş Karahasan kimdir?
Fatoş Karahasan kimdir?
Meral Altınok kimdir?
Meral Altınok kimdir?
Gülbin Uzuner Bekit kimdir?
Gülbin Uzuner Bekit kimdir?
Sıla Cılız İnanç kimdir?
Sıla Cılız İnanç kimdir?
Pelin Akın Özalp kimdir?
Pelin Akın Özalp kimdir?
İdil Yiğitbaşı kimdir?
İdil Yiğitbaşı kimdir?
Serra Akçaoğlu kimdir?
Serra Akçaoğlu kimdir?
Nurdan Altay Güngör kimdir?
Nurdan Altay Güngör kimdir?
Dürrin Süer Kılıç kimdir?
Dürrin Süer Kılıç kimdir?
Ayşe Hasol Erktin kimdir?
Ayşe Hasol Erktin kimdir?
Pınar Konya kimdir?
Pınar Konya kimdir?
Nilüfer Demirkol kimdir?
Nilüfer Demirkol kimdir?
Emine Başdağ kimdir?
Emine Başdağ kimdir?
Sinem Cantürk kimdir?
Sinem Cantürk kimdir?
Pelin Kuzey Kimdir?
Pelin Kuzey Kimdir?
Sema Güral Sürmeli kimdir?
Sema Güral Sürmeli kimdir?
Zehra Öney Kimdir?
Zehra Öney Kimdir?
Servisîmin Cömert Birced kimdir?
Servisîmin Cömert Birced kimdir?
Oya Ünlü Kızıl kimdir?
Oya Ünlü Kızıl kimdir? BİYOGRAFİLER
Ayla Kurtuluş kimdir?
Ayla Kurtuluş kimdir?
Güldem Berkman Kimdir?
Güldem Berkman Kimdir?
Yasemin Merih Alparslan Kimdir?
Yasemin Merih Alparslan Kimdir?
Deniz Aktürk Erdem kimdir?
Deniz Aktürk Erdem kimdir?
İpek Cem Taha kimdir?
İpek Cem Taha kimdir?
Emel Sokullu kimdir?
Emel Sokullu kimdir?
Emel Temuçin kimdir?
Emel Temuçin kimdir?
Tijen Armağan kimdir?
Tijen Armağan kimdir?
Ayşen Güven kimdir?
Ayşen Güven kimdir?
Ayşe Serpil Dağlı kimdir?
Ayşe Serpil Dağlı kimdir?
Aylin Caner Ataman kimdir?
Aylin Caner Ataman kimdir?
Tuğçe Altıok Russo kimdir?
Tuğçe Altıok Russo kimdir?
Konca Çalkıvik kimdir?
Konca Çalkıvik kimdir?
Sema Yurdum kimdir?
Sema Yurdum kimdir?
Sedef Orman kimdir?
Sedef Orman kimdir?
Zehra Çataltepe kimdir?
Zehra Çataltepe kimdir?
Ayşe Birsel kimdir?
Ayşe Birsel kimdir?
Tijen Mergen kimdir?
Tijen Mergen kimdir?
Gül Gürer Alimgil kimdir?
Gül Gürer Alimgil kimdir?
Suay Aksoy kimdir?
Suay Aksoy kimdir?
Yonca Eldener kimdir?
Yonca Eldener kimdir?
Barış Karakullukçu kimdir?
Barış Karakullukçu kimdir?
Saadet Özkan kimdir?
Saadet Özkan kimdir?
Münteha Adalı kimdir?
Münteha Adalı kimdir?
Berna Öztınaz kimdir?
Berna Öztınaz kimdir?
Canan Çakmakçı kimdir?
Canan Çakmakçı kimdir?
Senem Kılıç kimdir?
Senem Kılıç kimdir?
Candan Karabağlı kimdir?
Candan Karabağlı kimdir?
Nurten Sancak kimdir?
Nurten Sancak kimdir?
Şefika Pekin kimdir?
Şefika Pekin kimdir?
Harika Güral kimdir?
Harika Güral kimdir?
Pelin Omuroğlu Balcıoğlu kimdir?
Pelin Omuroğlu Balcıoğlu kimdir?
Elif Aral kimdir?
Elif Aral kimdir?
Selda Seçkinler kimdir?
Selda Seçkinler kimdir?
Esra Yazıcı Tözge kimdir?
Esra Yazıcı Tözge kimdir?
Hülya Mutlu kimdir?
Hülya Mutlu kimdir?
Çiğdem Tüzün kimdir?
Çiğdem Tüzün kimdir?
Işık Deliorman Aydın kimdir?
Işık Deliorman Aydın kimdir?
Meltem Taylan Aydın kimdir?
Meltem Taylan Aydın kimdir?
Vildan Polat kimdir?
Vildan Polat kimdir?
Ebru Dorman kimdir?
Ebru Dorman kimdir?
Gülden Türktan kimdir?
Gülden Türktan kimdir?
Ümran Beba kimdir?
Ümran Beba kimdir?
Nihal Temur kimdir?
Nihal Temur kimdir?
Kamuran Uçar kimdir?
Kamuran Uçar kimdir?
Ebru Şenel Erim kimdir?
Ebru Şenel Erim kimdir?
Selin Çetinelli kimdir?
Selin Çetinelli kimdir?
Özlem Yeşildere kimdir?
Özlem Yeşildere kimdir?
Aslı Kölükfakı kimdir?
Aslı Kölükfakı kimdir?
Seçil Baykara Şendağ kimdir?
Seçil Baykara Şendağ kimdir?
Ela Gökkan Savcı kimdir?
Ela Gökkan Savcı kimdir?
Şerife Kutlu Kırımlı kimdir?
Şerife Kutlu Kırımlı kimdir?
İdil Özbek kimdir?
İdil Özbek kimdir?
Gürsu Bahar Ünal kimdir?
Gürsu Bahar Ünal kimdir?
 Fazilet Vardar Sukan kimdir?
Fazilet Vardar Sukan kimdir?
Sadiye Birep Aygün kimdir?
Sadiye Birep Aygün kimdir?
Hande Bursalıoğlu Beceren kimdir?
Hande Bursalıoğlu Beceren kimdir?
Sevil Atasoy kimdir?
Sevil Atasoy kimdir?
Ayşe Tükrükçü kimdir?
Ayşe Tükrükçü kimdir?
Didem Gürcüoğlu Tekay kimdir?
Didem Gürcüoğlu Tekay kimdir?
Işık Keçeci Aşur kimdir?
Işık Keçeci Aşur kimdir?
Dilnişin Bayel kimdir?
Dilnişin Bayel kimdir?
Gökşen Töre Sancak kimdir?
Gökşen Töre Sancak kimdir?
Ahu Büyükkuşoğlu Serter kimdir?
Ahu Büyükkuşoğlu Serter kimdir?
Aslıhan Tolun kimdir?
Aslıhan Tolun kimdir?
Tülin Güzel kimdir?
Tülin Güzel kimdir?
Nuray Akmeriç kimdir?
Nuray Akmeriç kimdir?
Dilek Ataman Bağdatlıoğlu kimdir?
Dilek Ataman Bağdatlıoğlu kimdir?
Ayşe Canan Ediboğlu kimdir?
Ayşe Canan Ediboğlu kimdir?
Esra Oflaz Güvenkaya kimdir?
Esra Oflaz Güvenkaya kimdir?
Zeynep Harezi kimdir?
Zeynep Harezi kimdir?
Dilek Dayınlarlı kimdir?
Dilek Dayınlarlı kimdir?
Bidar Özgür Ulutaş kimdir?
Bidar Özgür Ulutaş kimdir?
Aytül Erçil kimdir?
Aytül Erçil kimdir?
Aysu Kes Erkul kimdir?
Aysu Kes Erkul kimdir?
Aycan Kurtoğlu kimdir?
Aycan Kurtoğlu kimdir?
Berna Kırcı Aşıroğlu
Berna Kırcı Aşıroğlu
İrem Aşçıoğlu kimdir?
İrem Aşçıoğlu kimdir?
Başak Önen kimdir?
Başak Önen kimdir?
Günseli Ünlütürk Kimdir?
Günseli Ünlütürk Kimdir?
Filiz Ergin kimdir?
Filiz Ergin kimdir?
Feyhan Yaşar kimdir?
Feyhan Yaşar kimdir?
Selen Kocabaş kimdir?
Selen Kocabaş kimdir?
Meltem Kurtsan kimdir?
Meltem Kurtsan kimdir?
Ayşe Begüm Özdoğularlı kimdir?
Ayşe Begüm Özdoğularlı kimdir?
Nursel İlgen
Nursel İlgen
Serra Sabancı kimdir?
Serra Sabancı kimdir?
Bilgen Çağlı kimdir?
Bilgen Çağlı kimdir?
Ülkü Özcan kimdir?
Ülkü Özcan kimdir?
Nevra Özhatay kimdir?
Nevra Özhatay kimdir?
Fatma Füsun Akkal Bozok kimdir?
Fatma Füsun Akkal Bozok kimdir?
Ayşe Öztuna Bozoklar kimdir?
Ayşe Öztuna Bozoklar kimdir?
Funda Güngör Akpınar kimdir?
Funda Güngör Akpınar kimdir?
Berra Doğaner Kimdir?
Berra Doğaner Kimdir?
Sibel Yücel kimdir?
Sibel Yücel kimdir?
Ayşe Akkın Kimdir?
Ayşe Akkın Kimdir?
Elvan Hamidoğlu kimdir_
Elvan Hamidoğlu kimdir_
Simay Dinç kimdir?
Simay Dinç kimdir?
Işınsu Kestelli kimdir?
Işınsu Kestelli kimdir?
Yeşim Toduk kimdir?
Yeşim Toduk kimdir?

123456789


Son Güncelleme: 20.04.2020 03:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.