Türkiye Corona Virüs Bilim Kurulu'ndaki Kadın Doktorlar

Canları pahasına görevlerinin başında hem hastaları hem de tüm Türkiye için umut olan Bilim Kurulu'ndaki kadın doktorlar canları pahasına hem hastanelerde çalışıyor hem de tüm ülke için corona virüs ile mücadelede rehberlik ediyorlar.

Türkiye Corona Virüs Bilim Kurulu'ndaki Kadın Doktorlar

Canları pahasına görevlerinin başında hem hastaları hem de tüm Türkiye için umut olan Bilim Kurulu'ndaki kadın doktorlar canları pahasına hem hastanelerde çalışıyor hem de tüm ülke için corona virüs ile mücadelede rehberlik ediyorlar.

Tülay ŞUBATLI
Tülay ŞUBATLI
23 Mart 2020 Pazartesi 14:09
Türkiye Corona Virüs Bilim Kurulu'ndaki Kadın Doktorlar

Türkiye'nin corona virüs ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığı tarafında oluşturulan Bilim Kurulu rehberlik yapıyor. Kurulda yer alan kadın üyeler ise bir yandan ev ve iş yaşam dengelerini bulmaya çalışırken, bir yandan çalıştıkları hastanelerde coranavirüs vakalarının tedavileriyle ilgilenen, laboratuvarlarda araştırma yapan Bilim Kurulu üyeleri, bir yandan da Sağlık Bakanlığı ile toplantılara katılıyor, ilerleyen süreçle birlikte günbe gün ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için çalışıyorlar. Bütün bunları yaparken kendilerini, ailelerini, çocuklarını corona virüse yakalanma riskiyle yüz yüze bırakmak zorunda kalıyor hatta hastalanıyorlar. Canları pahasına görevlerinin başında hem hastaları hem de tüm Türkiye için umut olan Bilim Kurulu'ndaki kadın doktorları sizlere tanıtmak istedik. 

ARZU TOPELİ İSKİT  

Hacettepe Üniversitesi

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi /Anabilim Dalı Başkanı

TEV Orhan Birman bursu ile 1996-1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Yoğun Bakım eğitimi alan Prof. Dr. Arzu Topeli İskit, 1998 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi/Bilim Dalı Başkanıdır. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör olmuştur. 2000 yılında Amerikan Toraks Derneği genç araştırmacı, 2001 yılında Avrupa Solunum Derneği KOAH lokal araştırma ödülünü almıştır. 2005 yılında kurulmuş olan Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği’nin kurucu başkanlığını 2008 yılına kadar yürütmüştür ve halen derneğin ikinci başkanıdır. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisinin Editörüdür. 2013 yılında Dünya Yoğun Bakım Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2011 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhekimliğini yürüttü.

DOÇ.DR. ŞEBNEM ERDİNÇ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi-SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Hacettepe Tıp Fakültesi Mezunu olan olan Doç.Dr.Şebnem Erdinç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Uzmanı olarak çalışıyor. 

PROF.DR.RAHMET GÜNER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Şehir Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof.Dr.Hatice Rahmet Güner,  11 Şubat 1966 yılında Ankara'da doğdu.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden  1989 yılında mezun oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ise 1998 yılında “Kronik Hepatit B İnfeksiyonunda İnterferon Tedavisine Cevabın Değerlendirilmesi” tezi ile tıpta uzmanlığını kazandı. 

Sırasıyla çalıştığı kurumlar;

Hatay Merkez Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi 1989-1990 Doktor

Ankara Merkez 3 no.lu AÇS ve AP Merkezi 1990-1994 Dr.Arş.Gör.

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 1994-1998 Uzm.Dr.

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998-1999 Öğretim Görevlisi

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 1999-2000 Yar.Doç.

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000-2005 Doç.Dr.

Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversite 2005 Şef Yardımcısı

S.B. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2005-2012 Prof.Dr. ve Eğitim Görevlisi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, S.B. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2012-….

 

PROF.DR. CANAN AĞALAR

SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı

Ankara’da doğdu. Özel Yükseliş Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Bandırma Devlet Hastanesi Acil Servisi ve Ankara 4. Verem Savaş Dispanserinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisasımı Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. Aynı Hastanede dört yıl uzman olarak çalıştı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent ve doçent kadrolarında görev yaptı. 2003 yılından beri Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında çalıştı.

PROF.DR.MÜŞERREF ŞULE AKÇAY

Başkent Ünv. Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları

1968 Ankara doğumludur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun

olmuştur. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’ da ihtisasını

tamamlamıştır. 1997-2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Hastalıkları AD’da Uzman Doktor olarak 2001-2004 yılları arasında ise yardımcı Doçent

Doktor olarak çalışmıştır. 2004 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör ünvanını almış ve halen

Başkent ÜTF Göğüs Hastalıkları AD’da çalışmaktadır. Ocak 2017 tarihinden itibaren Başkent

ÜTF Göğüs Hastalıkları AD Başkanlığı'na atandı. Başkent ÜTF Dönem IV koordinatörlüğü

ve başkoordinatör yardımcılığı görevlerini aldı.Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, Tütün

Kontrolü ÇG YK üyelikleri, Genel Sekreterliği TÜSAD Tütün Kontrolü YK üyeliği, Ankara

Şubesi Başkanlığı, Kongre Bilimsel Komite Başkanlığı görevlerini üstlendi. Tütün Kontrolü

konulu kitap editörlükleri, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın ve kongre bildirisi, ulusal

kitaplarda bölüm yazarlığı yapmış ve yapmaktadır.

26 kitabı bulunuyor Kitaplarından bazıları

Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Serisi

Göğüs Hastalıkları El Kitabı

Solid organ transplantasyonu olgularında akciğer enfeksiyonları

 

PROF.DR. ZELİHA TUFAN KOÇAK

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Tıpta Uzmanlık, Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Türkiye 2003 - 2009

Yüksek Lisans, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Türkiye 1999 - 2002

Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 1994 - 1999

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Araştırma Alanları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2012 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2012 - 2012

Mesleki Deneyim

YÖK Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2015 - Devam Ediyor.

 

PROF.DR.SERAP ŞİMŞEK YAVUZ  

İstanbul Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1993-1997 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde tamamladı. 1998-2013 yılları arasında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalıştı. 2013 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Klimik) ve Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) üyesidir. Klimik altında 2015 yılında kurulan İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun başkanıdır. Kardiyovasküler infeksiyonlar ve sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır.

DOÇ.DR.GÜLAY KORUKLUOĞLU

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu

Kovid-19 için geliştirilen yerli tanı kiti daha hızlı sonuç verecek Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu "İlk başta 90 dakika olabilecek sistem elimizdeki kontrolleri kullanarak ya da DSÖ'den gönderilen pozitif kontroller uyarlanarak daha kısa sürede çalışmamıza imkan veriyor" Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, Kovid-19 için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin, "İlk başta 90 dakika olabilecek sistem elimizdeki kontrolleri kullanarak ya da Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) gönderilen pozitif kontrolleri uyarlanarak daha kısa sürede çalışmamıza imkan veriyor." ifadesini kullandı.

DR. AYLA AYDIN

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı

1989 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde mikrobiyoloji alanında doktora yaptı. İlaç sektöründe klinik araştırmalar, saha koordinatörü ve medikal danışman olarak görev yaptı. Sağlık Ocağı Hekimliği, Toplum Sağlığı Merkezi Hekimliği ve Başkanlığı, Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Doktorluğu ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2014 yılında Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığında birim sorumlusu olarak göreve başladı. Haziran 2016 tarihinden itibaren Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

PROF.DR.YEŞİM TAŞOVA  

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Tıpta Uzmanlık, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 1989-1992

Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1981-1987

Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, tıp Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor

Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2001 - 2006

Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1993 - 2001

PROF.DR. AYŞEGÜL FÜSUN EYÜBOĞLU

Başkent Üniversitesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıpta Uzmanlık (1996), Atatürk Göğüs Hastalikleri ve Cerrahisi Merkezi, Göğüs Hastalikleri

Tıp Doktoru (1990), Ankara Üniversitesi, Tavsiye

Çalışma Alanları

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Ödüller

Öner Eyüboğlu F. Toraks Derneği Genç Araştırmacı Ödülü. Toraks Derneği ", Ankara", 01/05/2005.

Eyuboğlu F. 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 2.Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi Sözlü Sunum Ödülü. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ",.", 07/10/2013.

Projeler

ESAT-6 ve CFP-10 antijenlerine spesifik T- Lenfositlerin etkin olduğu. ", TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Bursu", TÜBİTAK ", 01/05/2008.

Kitaplarından bazıları;

Eyüboğlu FÖ, Bacakoğlu F, Akalin H, Edis EÇ, Ergan B, Eryüksel E, Gencer S, Gülay Z, Gür D, İskit AT, Kilinç O, Metin DY, Öncül O, Özymaz E, Pullukçu H, Sayiner A, Taşbakan M , Uçan ES, Yılmaz A. Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Feza BACAKOĞLU editörleri. TÜRK TORAKS DERNEĞİ ERİŞKİNLERDE HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. :; 2018

Eyüboğlu F. Katı Organ Nakli Alıcılarındaki Enfeksiyonlar Özel Sayısı. Katı organ nakli ve bakteriyel infeksiyonlar: katı organ nakli alıcılarında pnömoni .. In: .. editörleri. Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Dergisi. ..: ..; 2017. s.194-200.

Öner Eyüboğlu F. Orhan Arseven editörleri. Temel Akciğer Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015

Son Güncelleme: 27.03.2020 01:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.